Programy miejskie poświęcone wspieraniu przedsiębiorczości

Obecnie obowiązują dwa programy:

 

Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta przyjęty UCHWAŁA NR LXII/1347/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016 -2020.

 

Program gospodarczego wspierania przesiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających -

 UCHWAŁA NR LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przesiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających z późniejszymi zmianami,

 

 

 Więcej informacji o Programach, w tym sprawozdania z realizacji

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert w zakresie: "Krakowski Tydzień Startupów" na rok 2018

Prezydent Miasta Krakowa podpisał z dniem 16 lipca 2018 roku zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2018 zadania publicznego pn. „Krakowski Tydzień Startupów #startKRKup” w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”.

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta  w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2018 zadania publicznego pn. „Krakowski Tydzień Startupów #startKRKup” w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

 

Wykaz ofert, którym przyznano dofinansowanie.

 

 

Otwarte Konkursy Ofert - wyniki konkursu na rok 2018 w zakresie: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości: "Kraków dla MSP"

Prezydent Miasta Krakowa ogłosił wyniki Konkursu w Zarządzeniu 1052/2018 z dnia 24.04.2018 roku w sprawie wyboru ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego pn. „Kraków dla MSP” w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

 

Lista projektów wyłonionych w Konkursie:

 

 
Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Przyznana kwota dotacji

Fundacja Współpracy

Polsko-Ukraińskiej „U-WORK”

Centrum Wsparcia

Przedsiębiorczości Obcokrajowców

73 500 zł

Fundacja Klaster LifeScience

Kraków

LivingLaby dla Zdrowego

i Aktywnego Życia

 

40 170 zł

Małopolskie Stowarzyszenie

Kupców i Przedsiębiorców

Inkubator Przedsiębiorczości Nowa

Huta

70 644 zł
Fundacja Wspierająca #omgkrk Innowacyjny Kraków 2018 25 000 zł
Kraków Miastem Startupów Szkoła Letnia Innowacji i Przedsiębiorczości 10 000 zł
Fundacja Inicjatyw Gospodarczych, Analitycznych i Technologicznych Konferencja promująca cyfryzację, digitalizację i nowe technologie w biznesie 12 450 zł
ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI: 231 764 zł

 

 

Więcej informacji, łącznie z przyznanymi projektom punktami, można znaleźć w linkowanym wyżej Zarządzeniu Prezydenta Miasta nr 1052/2018.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

CERIecon Playpark - infomacje o projekcie.

 

 

CERIecon Playpark jest realizowany w ramach: projektu CERIecon – „CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Europa Środkowa (Central Europe). Gmina Miejska Kraków jest jednym z 14 partnerów projektu.

 

Program trwa 6 miesięcy i kończy się wielkim finałem, podczas którego krakowskie startupy mogą rywalizować ze startupami z innych części Europy. Pierwszy finał, który odbył się w lutym 2018 roku w Stuttgarcie wygrał krakowski startup przygotowywany przez naszych ekspertów!

 

Playpark adresowany jest do start-upów oraz osób bądź stowarzyszeń, które chciałyby przekuć swój pomysł, projekt, prototyp, działanie itp. w ofertę biznesową, ale brakuje im doświadczenia bądź wiedzy w tym zakresie. Jeśli masz pomysł na taka innowację także możesz skorzystać z naszej oferty. Nasi eksperci pomogą Ci w jej dopracowaniu i skomercjalizowaniu. Szukamy nie tylko ofert biznesowych, ale także innowacji społecznych! Powstający w krakowskim Playparku startup innowacji społecznych dotarł podczas spotkania w Stuttgarcie do półfinału i zebrał wysokie oceny jury.

 

Koncepcja CERIecon Playpark ma na celu stworzenie optymalnego środowiska do generowania pomysłów, rozwoju, doskonalenia i przekształcania pomysłów w przedsiębiorców i młodych firmach w konkurencyjne i kompetentne organizacje gotowe na rynki i konkurentów.

 

CERIecon Playpark udostępnia uczestnikom projektu przestrzeń (pomieszczenia) dla rozwoju pomysłów i zakładania przedsiębiorstw

 

Zaoferowane szkolenia obejmują będą m.in.:

  • zagadnienia związane z kreacją wizerunku oraz PR, z wykorzystaniem social media,
  • zagadnienia z produkcji i teorii IT;
  • wykorzystanie form wideo przy budowaniu marki i reklamie, wizualnej identyfikacji marki;
  • techniki sprzedaży i narzędzia wspomagające;
  • zagadnienia: jak rozmawiać z funduszami inwestycyjnymi;
  • zagadnienia związane z zarządzaniem procesem rekrutacyjnym;
  • podstawy prawne niezbędne przy zakładaniu działalności gospodarczej;
  • realia prawne na polskim i globalnym rynku towarów i usług;
  • sztukę negocjacji;

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

    

 

 

Porozumienie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Krakowie

Celem Porozumienia jest stworzenie platformy współdziałania Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami zrzeszającymi i reprezentującymi przedsiębiorców krakowskich, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji małych i średnich przedsiębiorstw. Istotną rolę Porozumienia jest także stworzenie możliwości wymiany informacji i doświadczeń dla poszczególnych instytucji na szerokim forum. Rola Miasta ogranicza się do wykonywania zadań administracyjnych, tzn. zapewnienia pomieszczenia na spotkania Porozumienia, obsługi korespondencyjnej oraz protokołów (oraz w niektórych przypadkach zaproponowaniu tematyki spotkań).

 

Więcej informacji o Porozumieniu, w tym protokoły ze spotkań Porozumienia.

 


 

Strona msp.krakow.pl

Urząd Miasta Krakowa, Wydział Rozwoju Miasta zaprasza na stronę: www.msp.krakow.pl, stworzoną by służyć pomocą małym i średnim przedsiębiorstwom. Znajdą na niej Państwo: 
- informacje i porady dotyczące rozpoczęcia i prowadzenia działalności w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw, 
- adresy ośrodków informowania i wspierania przedsiębiorczości,
- listę wybranych instytucji wspierających przedsiębiorców,
- serwis gospodarczy 

Dofinansowanie dla przedsiębiorców

Portal Funduszy Europejskich