Programy miejskie poświęcone wspieraniu przedsiębiorczości

Obecnie obowiązują dwa programy:

 

Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta przyjęty UCHWAŁA NR LXII/1347/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016 -2020.

 

Program gospodarczego wspierania przesiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających -

 UCHWAŁA NR LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przesiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających z późniejszymi zmianami,

 

 

 Więcej informacji o Programach, w tym sprawozdania z realizacji

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Wydział Rozwoju Miasta UMK ogłasza nabór do projektu CERIecon Playpark

 

Wydział Rozwoju Miasta UMK zaprasza do udziału w projekcie CERIecon Playpark realizowanym w ramach: projektu CERIecon – „CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Europa Środkowa (Central Europe). Playpark adresowany jest do startupów, osób fizycznych bądź stowarzyszeń, które chciałyby przekuć swój pomysł, projekt, prototyp, działanie itp. w ofertę biznesową, ale brakuje im doświadczenia bądź wiedzy w tym zakresie. Jeśli masz pomysł na taką innowację także możesz skorzystać z naszej oferty. Nasi eksperci pomogą Ci w jej dopracowaniu i skomercjalizowaniu.

 

UWAGA - przedłużono termin naboru do 23.10. 2017 r.

 

Szczegółowe informacje o projekcie [PDF]

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 23 października do północy. Przesyłać je należy na adres: msp@um.krakow.pl

 

 


 

Ogłoszenie wyników I etapu konkursu "Mój Pierwszy Biznes"

Wydział Rozwoju Urzędu Miasta Krakowa Informuje, że zakończono pierwszy etap konkursu.

 

Do drugiego etapu zakwalifikowały się następujące projekty:

 

L.P. TYTUŁ BIZNES PLANU AUTORZY ŚREDNIA LICZBA PUNKTÓW
1. Hodowla Larw Lucila Dariusz Staroń 37,00
2. Moped Show Janusz Jarski 36,67
3. Cagesec Daria Anielska-Mazur 34,33
4. Trainy Mateusz Sajdak 27,33
5. Aplikacja T-Out

Agnieszka Pałka

Daniel Mika

 

27,00
6. Wheely Navigator

Jakub Janowicz

Mateusz Jawor

Bartosz Bratuś

 

26,67

 

 

II etap konkursu - Finał przeprowadzony zostanie w dniu 27 października 2017 roku w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3/4 , sala Portretowa o godzinie 10:00 .

 

I miejsce - nagroda główna - 4 000 zł

II miejsce - 3 000 zł

III miejsce - 2 000 zł

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ogłoszenia konkursu

Regulamin Konkursu

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Otwarte Konkursy Ofert

Aktualny konkurs w zakresie: "Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości" - nabór wniosków na rok 2017 został już zamknięty.

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 1049/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie "Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości" w 2017 roku.

 

Załącznik do Zarządzenia nr 1049/2017

Więcej informacji o Otwartych Konkursach Ofert prowadzonych przez Centrum Wspierania Przedsiębiorczości


 

Porozumienie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Krakowie

Celem Porozumienia jest stworzenie platformy współdziałania Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami zrzeszającymi i reprezentującymi przedsiębiorców krakowskich, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji małych i średnich przedsiębiorstw. Istotną rolę Porozumienia jest także stworzenie możliwości wymiany informacji i doświadczeń dla poszczególnych instytucji na szerokim forum. Rola Miasta ogranicza się do wykonywania zadań administracyjnych, tzn. zapewnienia pomieszczenia na spotkania Porozumienia, obsługi korespondencyjnej oraz protokołów (oraz w niektórych przypadkach zaproponowaniu tematyki spotkań).

 

Więcej informacji o Porozumieniu, w tym protokoły ze spotkań Porozumienia.

 


 

Strona msp.krakow.pl

Urząd Miasta Krakowa, Wydział Rozwoju Miasta zaprasza na stronę: www.msp.krakow.pl, stworzoną by służyć pomocą małym i średnim przedsiębiorstwom. Znajdą na niej Państwo: 
- informacje i porady dotyczące rozpoczęcia i prowadzenia działalności w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw, 
- adresy ośrodków informowania i wspierania przedsiębiorczości,
- listę wybranych instytucji wspierających przedsiębiorców,
- serwis gospodarczy 

Dofinansowanie dla przedsiębiorców

Portal Funduszy Europejskich