Programy miejskie poświęcone wspieraniu przedsiębiorczości

Obecnie obowiązują dwa programy:

 

Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta przyjęty UCHWAŁA NR LXII/1347/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016 -2020.

 

Program gospodarczego wspierania przesiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających -

 UCHWAŁA NR LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przesiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających z późniejszymi zmianami,

 

 

 Więcej informacji o Programach, w tym sprawozdania z realizacji

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Otwarte Konkursy Ofert - ogłoszenie konkursu na rok 2018 oraz ogłosznie naboru do Komisji Konkursowej na rok 2018

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” pn. „Kraków dla MSP” w terminie do 31 grudnia 2018 roku

w formie wsparcia realizacji zadania publicznego.

 

Termin składania ofert mija 26 lutego 2018 roku o godzinie 15.30. Oferty należy składać na pośrednictwem systemu NAWIKUS. Dostępne są tam formularze ofert, jak również zasady ich składania.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 278/2018 z dnia 02.02.2018 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego pn. „Kraków dla MSP” w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” oraz naboru na członków komisji konkursowej.

 

Pełne informacje na temat ogłoszonego konkursu

 

Więcej informacji o Otwartych Konkursach Ofert prowadzonych przez Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

CERIecon Playpark - nabór do projektu.

 

Wydział Rozwoju Miasta UMK zaprasza krakowskie startupy do udziału w projekcie CERIecon Playpark. Oferujemy miejsce do prowadzenia działalności, wykwalifikowanych mentorów i ekspertów, cykl szkoleń i warsztatów, które pomogą w założeniu firmy i przygotowania jej do wprowadzenia na rynek. Okazję do uczestniczenia w międzynarodowych szkoleniach, treningach i wymianach ze startupami z Brna, Rijeki, Wenecji, Stuttgartu, Wiednia i Bratysławy.

 

Nabór trwa do 25 marca. Ilość miejsc ograniczona.

 

CERIecon Playpark jest realizowany w ramach: projektu CERIecon – „CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Europa Środkowa (Central Europe). Gmina Miejska Kraków jest jednym z 14 partnerów projektu.

 

Program trwa 6 miesięcy i kończy się wielkim finałem, podczas którego krakowskie startupy mogą rywalizować ze startupami z innych części Europy. Pierwszy finał, który odbył się w lutym 2018 roku w Stuttgarcie wygrał krakowski startup przygotowywany przez naszych ekspertów!

 

Playpark adresowany jest do start-upów oraz osób bądź stowarzyszeń, które chciałyby przekuć swój pomysł, projekt, prototyp, działanie itp. w ofertę biznesową, ale brakuje im doświadczenia bądź wiedzy w tym zakresie. Jeśli masz pomysł na taka innowację także możesz skorzystać z naszej oferty. Nasi eksperci pomogą Ci w jej dopracowaniu i skomercjalizowaniu. Szukamy nie tylko ofert biznesowych, ale także innowacji społecznych! Powstający w krakowskim Playparku startup innowacji społecznych dotarł podczas spotkania w Stuttgarcie do półfinału i zebrał wysokie oceny jury.

 

Koncepcja CERIecon Playpark ma na celu stworzenie optymalnego środowiska do generowania pomysłów, rozwoju, doskonalenia i przekształcania pomysłów w przedsiębiorców i młodych firmach w konkurencyjne i kompetentne organizacje gotowe na rynki i konkurentów.

 

CERIecon Playpark udostępnia uczestnikom projektu przestrzeń (pomieszczenia) dla rozwoju pomysłów i zakładania przedsiębiorstw

 

Zaoferowane szkolenia obejmować będą m.in.:

  • zagadnienia związane z kreacją wizerunku oraz PR, z wykorzystaniem social media,
  • zagadnienia z produkcji i teorii IT;
  • wykorzystanie form wideo przy budowaniu marki i reklamie, wizualnej identyfikacji marki;
  • techniki sprzedaży i narzędzia wspomagające;
  • zagadnienia: jak rozmawiać z funduszami inwestycyjnymi;
  • zagadnienia związane z zarządzaniem procesem rekrutacyjnym;
  • podstawy prawne niezbędne przy zakładaniu działalności gospodarczej;
  • realia prawne na polskim i globalnym rynku towarów i usług;
  • sztukę negocjacji;

 

Szczegółowy program szkoleń i warsztatów uzależniony jest od ofert i zostanie przedstawiony uczestnikom projektu po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

Do dyspozycji uczestników projektu zostaną także dodane specjalnie dla nich opracowane e-narzędzia umożliwiające nawiązywanie kontaktów z uczestnikami i ekspertami z innych krajów, a także prezentację projektów potencjalnym partnerom a może nawet inwestorom z całej UE.

 

Formularz zgłoszeniowy 

 

Wypełnione formularze prosimy wysyłać na adres e-mail: msp@um.krakow.pl. Pytania prosimy zgłaszać pod ten sam adres, bądź pod adres: mailto:msp@um.krakow.pl.

 

Ilość miejsc ograniczona. Wybór ofert zakwalifikowanych do projektu zostanie dokonany po zamknięciu rekrutacji.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Gmina Miejska Kraków zaprasza małopolskich przedsiębiorców z sektora MSP na misję gospodarczą do Kijowa w dniach: 18 – 20 kwietnia 2018 roku.

Wyjazd organizowany jest w ramach projektu Growing Internationally – Krakow`s Economy on the Rise ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata: 2014-2020 oś priorytetowa: Przedsiębiorcza Małopolska, działanie: Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, poddziałanie: Promocja gospodarcza Małopolski.

 

Chcemy zaoferować małopolskim przedsiębiorcom możliwość zapoznania się z uwarunkowaniami gospodarczymi na Ukrainie oraz nawiązanie kontaktów biznesowych z tamtejszymi przedsiębiorcami reprezentującymi interesujące Państwa branże. Dlatego Gmina Miejska Kraków organizuje misję gospodarczej dla firm małopolskich w Kijowie w dniach 18-20 kwietnia 2018. Program wyjazdu obejmuje wizytę na Targach Education Abroad oraz spotkanie biznesowe z przedsiębiorcami z Kijowa zainteresowanymi współpracą z małopolskim biznesem.

 

Koszty podróży, ubezpieczenia, noclegów oraz wyżywienia na miejscu pokrywa organizator.

 

Uwaga, ilość miejsc ograniczona. Zapraszamy 19 przedsiębiorców.

 

Termin składania zgłoszeń upływa: 18 lutego. Zgłoszenia prosimy składać na załączonym formularzu, drogą e-mail na adres: szkolenia@sunmore.pl

Spośród zgłoszonych przedsiębiorstw do udziału wyboru dokona Porozumienie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Krakowie powołane uchwałą nr 921/2002 Zarządu Miasta Krakowa.

 

 Formularz zgłoszeniowy do misji

 

 

 

 


 

Ogłoszenie wyników I etapu konkursu "Mój Pierwszy Biznes"

Wydział Rozwoju Urzędu Miasta Krakowa Informuje, że zakończono pierwszy etap konkursu.

 

Do drugiego etapu zakwalifikowały się następujące projekty:

 

L.P. TYTUŁ BIZNES PLANU AUTORZY ŚREDNIA LICZBA PUNKTÓW
1. Hodowla Larw Lucila Dariusz Staroń 37,00
2. Moped Show Janusz Jarski 36,67
3. Cagesec Daria Anielska-Mazur 34,33
4. Trainy Mateusz Sajdak 27,33
5. Aplikacja T-Out

Agnieszka Pałka

Daniel Mika

 

27,00
6. Wheely Navigator

Jakub Janowicz

Mateusz Jawor

Bartosz Bratuś

 

26,67

 

 

II etap konkursu - Finał przeprowadzony zostanie w dniu 27 października 2017 roku w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3/4 , sala Portretowa o godzinie 10:00 .

 

I miejsce - nagroda główna - 4 000 zł

II miejsce - 3 000 zł

III miejsce - 2 000 zł

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ogłoszenia konkursu

Regulamin Konkursu

 


 

Porozumienie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Krakowie

Celem Porozumienia jest stworzenie platformy współdziałania Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami zrzeszającymi i reprezentującymi przedsiębiorców krakowskich, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji małych i średnich przedsiębiorstw. Istotną rolę Porozumienia jest także stworzenie możliwości wymiany informacji i doświadczeń dla poszczególnych instytucji na szerokim forum. Rola Miasta ogranicza się do wykonywania zadań administracyjnych, tzn. zapewnienia pomieszczenia na spotkania Porozumienia, obsługi korespondencyjnej oraz protokołów (oraz w niektórych przypadkach zaproponowaniu tematyki spotkań).

 

Więcej informacji o Porozumieniu, w tym protokoły ze spotkań Porozumienia.

 


 

Strona msp.krakow.pl

Urząd Miasta Krakowa, Wydział Rozwoju Miasta zaprasza na stronę: www.msp.krakow.pl, stworzoną by służyć pomocą małym i średnim przedsiębiorstwom. Znajdą na niej Państwo: 
- informacje i porady dotyczące rozpoczęcia i prowadzenia działalności w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw, 
- adresy ośrodków informowania i wspierania przedsiębiorczości,
- listę wybranych instytucji wspierających przedsiębiorców,
- serwis gospodarczy 

Dofinansowanie dla przedsiębiorców

Portal Funduszy Europejskich