Dokument archiwalny

Magdalena BASSARA

Klub Radnych Platforma Obywatelska

 

Magdalena BassaraMandat z listy wyborczej Platformy Obywatelskiej z okręgu wyborczego nr 1 (siedmiomandatowego obejmującego Dzielnice I Stare Miasto, II Grzegórzki, V Krowodrza). Otrzymała 1301 głosów.

Pracuje w Komisja RMK:
- Budżetowa - uchwała II/8/10 RMK
- Infrastruktury - uchwała II/9/10 RMK
- Praworządności - uchwała II/15/10 RMK
- Rodziny i Polityki Społecznej - uchwała II/16/10 RMK. Odwołana ze składu komisji - uchwała XXXVII/480/12 RMK
- ds. Reformy Ustroju Samorządowego, Współpracy i Dialogu Społecznego - uchwała II/21/10 RMK. Wiceprzewodnicząca Komisji - uchwała IX/80/11 RMK
- Rewizyjnej - uchwała XXXVII/479/12 RMK. Przewodnicząca Komisji - uchwała CV/1598/14 RMK.
- Mieszkalnictwa - uchwała LVII/774/12 RMK
- Ekologii i Ochrony Powietrza - uchwała LXXVII/1125/13 RMK
- ds. Kontroli Przygotowań Wniosku Aplikacyjnego starającego się o organizację Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 - uchwała C/1546/14 RMK./Komisja zmieniła nazwę 7.05.2014 - ds. Kontroli Przygotowań Miasta do kandydowania o prawo organizacji ZIO w 2022 – uchwała CV/1616/14 RMK.
- Członek Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, ul. Wielicka 267 w Krakowie - uchwała XIV/150/11 RMK
- Członek Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - Zarządzenie Prezydenta 2039/2012

 

Urodziła się w Krakowie. Ukończyła matematykę na UJ. Pracowała jako informatyk. Podnosiła swoje kwalifikacje zawodowe na licznych szkoleniach zagranicznych. Ostatnio była zatrudniona na stanowisku dyrektora ds. Rozwoju Oprogramowania w jednej z krakowskich firm komputerowych. W swojej pracy zawodowej zajmowała się tworzeniem systemów informatycznych dla dużych przedsiębiorstw i banków. Obecnie jest na emeryturze.

 

W kadencji 2002-2006 i 2006 - 2010 była przewodniczącą Rady i Zarządu Dzielnicy II Grzegórzki.
Jest członkiem założycielem dwóch organizacji pozarządowych, w tym jednej działającej na rzecz emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych.

 

Od 2005 roku należy do Platformy Obywatelskiej RP. Wcześniej była bezpartyjna.

 


Magdalena.Bassara@rmk.krakow.pl

 

Dyżury.

 

Oświadczenia majątkowe.

 

Interpelacje radnych.

 

 Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - odmienne zasady