Kontakt

Osoba odpowiedzialna za realizację Gminnego Programu:

Marek Jachowicz - Główny Specjalista ds. Uzależnień

Informacje:

Stanowiska ds. Profilaktyki i Uzależnień

Wydział Spraw Społecznych UMK
os. Centrum C 10
31-931 Kraków
tel: (12) 616-78-07

Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie:

Elżbieta Lechowicz

Zespół Interwencyjny MKRPA:

 
Dzień tygodnia
Godziny dyżuru
Miejsca dyżuru
poniedziałek 16-18 MCPU w Krakowie, ul. Rozrywka 1, tel 12-411-41-21 w. 116
wtorek 16-18 Punkt Konsultacyjny, Rynek Podgórski 4/2a, tel. 12-656-27-34
środa 16-18 MCPU w Krakowie, ul. Rozrywka 1, tel 12-411-41-21 w. 116
czwartek 9-11 MCPU w Krakowie, ul. Rozrywka 1, tel 12-411-41-21 w. 116

 

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
ul. Rozrywka 1
31-419 Kraków
tel. 12-411-41-21 wew. 116

Działania profilaktyczno-edukacyjne dla szkół:

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
ul. Rozrywka 1
31-419 Kraków
tel. 12 411-41-21

Dział Profilaktyki i Edukacji
mailto:profilaktyka@mcpu.krakow.pl