Harmonogram dyżurów prawnych Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Krakowie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie na rok 2019 :

adres: Aleja Słowackiego 20

w godzinach 14:00-15:00 w terminach:

  •     29.03.2019 r. 
  •     12.04.2019 r.
  •     17.05.2019 r.
  •     20.09.2019 r.
  •     18.10.2019 r.
  •     15.11.2019 r.