Harmonogram dyżurów prawnych Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Krakowie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie na rok 2014:

adres: Aleja Słowackiego 20

w godzinach 14:00-15:00 w terminach:

  •     15.04.2016 r.
  •     13.05.2016 r.
  •     10.06.2016 r.
  •     16.09.2016 r.
  •     14.10.2016 r.
  •     18.11.2016 r.