Harmonogram dyżurów prawnych Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Krakowie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie na rok 2018:

adres: Aleja Słowackiego 20

w godzinach 14:00-15:00 w terminach:

  •     30.03.2018 r.
  •     27.04.2018 r.
  •     25.05.2018 r.
  •     21.09.2018 r.
  •     19.10.2018 r.
  •     16.11.2018 r.