Harmonogram dyżurów prawnych Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Krakowie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie na rok 2017:

adres: Aleja Słowackiego 20

w godzinach 14:00-15:00 w terminach:

  •     31.03.2017 r.
  •     28.04.2017 r.
  •     19.05.2017 r.
  •     22.09.2017 r.
  •     13.10.2017 r.
  •     17.11.2017 r.