Krakowska Sieć AED "Impuls Życia"      

  Zgodnie z Uchwałą Nr XX/264/07 Rady Miasta Krakowa z 12 września 2007 roku Urząd Miasta Krakowa rozpoczął realizację Ramowego Programu Krakowska Sieć „AED IMPULS ŻYCIA". 

 

         Program ten zakłada do 2010 roku stworzenie na terenie Miasta Krakowa sieci automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, umieszczonych w miejscach i budynkach użyteczności publicznej tj. urzędy, obiekty sakralne, dworce, centra handlowe i inne obiekty często odwiedzane przez mieszkańców oraz turystów. Drugim, równie ważnym elementem Programu, jest popularyzacja wiedzy z zakresu nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poprzez organizowanie bezpłatnych szkoleń dla Krakowian. Wymienionym działaniom towarzyszą również działania promocyjne.

         Celem realizacji powyższej uchwały w dniu 15 kwietnia 2009 r. Rada Miasta Krakowa Uchwałą Nr LVIII/895/09 przyjęła do realizacji program zdrowotny pn. "Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Miasta Krakowa w zakresie dostępności pomocy przedmedycznej".

 

Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji uchwały nr 20/264/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2007 r.

 

 

 

 

ARCHIWUM

 

Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji uchwały nr 20/264/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2007 r.

 

Sprawozdanie za rok 2016 z realizacji uchwały nr 20/264/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 wrzesnia 2007 r.

 

Sprawozdanie za rok 2015 z realizacji uchwały nr 20/264/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2007 r.

 

Sprawozdanie za rok 2014 z realizacji uchwały nr 20/264/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2007 r.

 

Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji uchwały nr 20/264/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2007 r.

 

Sprawozdanie za rok 2012 z realizacji uchwały nr 20/264/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 wrzesnia 2007 r.

 

Sprawozdanie za rok 2011 z realizacji uchwały nr 20/264/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2007 r.

 

Sprawozdanie za rok 2010 z realizacji uchwały nr 20/264/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2007 r.

 

Sprawozdanie za rok 2009 z realizacji uchwały nr XX/264/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2007 r.

 

Sprawozdanie za rok 2008 z realizacji uchwały nr XX/264/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2007 r.