Dokument archiwalny


Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Krakowa.W przewidzianym terminie wpłynęły dwie prace konkursowe, złożone przez:
1. Pana Albina Ksieniewicza.
2. Zespół Autorski w składzie: Anna Agata Kantarek, Monika Gołąb-Korzeniowska, Elżbieta Kaczmarska, Maciej Motak, Maria Noworól, Aleksandra Tchórzewska.

Praca konkursowa nr 1 nie spełniła warunków formalnych, tym samym została wykluczona
z konkursu.
Praca konkursowa nr 2 spełniła wymagania formalne i rzeczowe, tym samym została nagrodzona zgodnie z Regulaminem konkursu.


 

Dziennik zmian dokumentu:


2010-07-16 13:44:14
WOJCIECH PIĄTKOWSKI
 Przeniesiono do archiwum
2010-07-16 13:40:48
WOJCIECH PIĄTKOWSKI
 Edycja
2006-03-01 11:14:06
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-03-01 11:13:39
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-03-01 11:13:15
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja