BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Kraków 30.06.2008 r.W ramach ,,Festynu Rodzinnego-Niedziela z Wandą’’ zorganizowanego przez Radę

Dzielnicy XVIII Miasta Krakowa 29.06.2008 r. personel medyczny Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego wykonał:

 • 102 badań EKG,
 • 382 pomiarów poziomu cukru we krwi,
 • 356 pomiarów ciśnienia tętniczego krwi,
 • 111 porad lekarskich,
 • 181 porad pielęgniarskich
 • 46 osób ratownicy medyczni przeszkolili w zakresie zabiegów reanimacyjnych.

Trzy osoby zostały przewiezione karetką do Szpitala im. S. Żeromskiego.


Rzecznik Prasowy
Leszek GoraKraków 03.06.2008 r.

Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego w ogólnopolskim rankingu szpitali gazety Superexpress uzyskał miano:
"DOBRY SZPITAL"
Rzecznik Prasowy
Leszek Gora
Kraków 13.05.2008 r.


W II EDYCJI KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ BIURO DS.

OCHRONY ZDROWIA URZĘDU MIASTA KRAKOWA

,,NAJLEPSZA PIELĘGNIARKA’’ 2008 ROKU ZWYCIĘŻYŁA

DANUTA FEDKO.

LIST GRATULACYJNY W IMIENIU PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

I SREBRNE SERDUSZKO WRĘCZYŁ V-CE PREZYDENT

WIESŁAW STAROWICZ W OBECNOŚCI DYREKTORA BIURA DS.

OCHRONY ZDROWIA ANDRZEJA BOHOSIEWICZA ORAZ

ZAPROSZONYCH GOŚCI.


SERDECZNIE GRATULUJEMY!


Rzecznik Prasowy
Leszek Gora


Kraków 17.03.2008 r.INTERNAUTOM ODWIEDZAJĄCYM NASZE STRONY INTERNETOWE


ZDROWYCH

I SPOKOJNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

ŻYCZY

ANDRZEJ ŚLĘZAK


DYREKTOR NACZELNY


SZPITALA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO

Kraków 10.01.2008 r.

W Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie

kontynuowane są działania nad systemową zmianą stosunku pracy lekarzy

z umów o pracę na umowy cywilnoprawne.

Na dzień 10.01. 2008 r. 4/5 zatrudnionych w Szpitalu lekarzy zadeklarowało

swoją gotowość do zaakceptowania propozycji Dyrekcji.

Dyrekcja Szpitala pracuje bardzo intensywnie nad spełnieniem oczekiwań

Pielęgniarek oraz innych pracowników.


Rzecznik Prasowy
Leszek Gora

INTERNAUTOM ODWIEDZAJĄCYM NASZE STRONY INTERNETOWE


ZDROWYCH

I SPOKOJNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

ORAZ SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2008 ROKU

ŻYCZY

ANDRZEJ ŚLĘZAK


DYREKTOR NACZELNY


SZPITALA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO

Kraków 19.12.2007 r.

W dniu 17.12.2007 r. odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe pracowników Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie oraz uroczystość poświęcenia przez Metropolitę Krakowskiego Jego Eminencję Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza i otwarcia przez Prezydenta Miasta Krakowa Profesora Jacka Majchrowskiego zmodernizowanego Działu Diagnostyki Obrazowej i Oddziałów : Obserwacyjno – Zakaźnego Dorosłych i Dzieci, Dermatologii, I etapu Chirurgii Ortopedyczno – Urazowej.


WIELKI SUKCES NASZEGO SZPITALA !


W trakcie uroczystości Przedstawiciel Regionalny DEKRA Certification Józef Potkaniowski wręczył Dyrektorowi Naczelnemu Szpitala Andrzejowi Ślęzakowi prestiżowy CERTYFIKAT ISO 9001 : 2000 w zakresie lecznictwa i opieki szpitalnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz diagnostyki obrazowej i sterylizacji .Zgodność wdrożenia w Szpitalu systemu zarządzania jakością zgodnie z w/w normą została potwierdzona w trakcie zewnętrznego audytu certyfikacyjnego.


Działanie w ramach Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN – EN ISO 9001:2000 pozwoli na podniesienie poziomu zadowolenia i satysfakcji naszych Pacjentów, a także na utrzymanie najwyższego standardu świadczonych usług medycznych.


Ustaloną Politykę Jakości pragniemy realizować poprzez :


 • stałe, systematyczne doskonalenie i rozwój oferowanych usług medycznych,
 • podnoszenie zawodowych kwalifikacji personelu,
 • doskonalenie i unowocześnianie zaplecza medycznego.


Certyfikat jest ważny do 11.12.2010 r.


foto. Tadeusz Warczak


Rzecznik Prasowy
Leszek Gora


Kraków 16.10.2007 r.


Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie składa serdeczne podziękowanie Zarządowi Firmy AKKOP sp. j. za przekazanie w "Darze Serca" - 100 sztuk żarówek energooszczędnych.


Rzecznik Prasowy
Leszek Gora


Kraków 7.08.2007 r.


Personel medyczny Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie w ramach V ,,Krakowskich Dni Zdrowia‘’ organizowanych przez Biuro ds. Ochrony Zdrowia U.M.K. w dniu 29.09. br. wykonał :

 • 222 pomiarów cukru we krwi,
 • 50 pomiarów cholesterolu,
 • 144 pomiarów ciśnienia tętniczego krwi,
 • 72 badań EKG,
 • 63 porad lekarskich w zakresie dermatologii,
 • 72 porad lekarskich w zakresie interny,
 • 222 porad pielęgniarskich w zakresie cukrzycy,
 • 12 porad pielęgniarskich w zakresie laktacji,
 • 65 porad ginekologicznych ( badań piersi )
Rzecznik Prasowy
Leszek Gora


Kraków 7.08.2007 r.


Nowa jakość w Dziale Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego im. S.Żeromskiego w Krakowie !


Celem rozpoczętych i już zaawansowanych prac remontowo-modernizacyjnych w Dziale Diagnostyki Obrazowej o powierzchni
ok. 500 m.kw. jest podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w szeroko rozumianym kontekście oraz pełne ucyfrowienie systemu pracy i archiwizacji danych.


Urząd Miasta Krakowa przeznaczył na wykonanie w/w prac środki finansowe w kwocie 1mln. 600 zł.


Zakres podjętych prac obejmuje :

 • wymianę stolarki okiennej,
 • wymianę instalacji: elektrycznej, wod.-kan., CO, wentylacyjnej, p.poż., sygnalizacyjnej,
 • instalację okablowania komputerowego,
 • generalną przebudowę dyżurek dla personelu medycznego z zapleczem socjalnym i sanitarnym,
 • wydzielenie gabinetów RTG i USG,
 • wykonanie węzła sanitarnego dla pacjentów przystosowanego dla osób niepełnosprawnych,
 • na drodze procedury przetargowej zakup aparatu kostno-płucnego RTG ( w 2006 r. został zakupiony wielofunkcyjny aparat RTG - obydwa aparaty zostały sfinansowane przez U.M.K. ),
 • przeniesienie Pracowni USG wyposażonej w najnowszej generacji aparat firmy General Electric generujący obraz przestrzenny ( trójwymiarowy )do Działu Diagnostyki Obrazowej,Przewidywany termin zakończenia prac remontowo-modernizacyjnych i instalacyjnych w trzecim kwartale 2007 r.


Wysokie kwalifikacje i profesjonalizm personelu medycznego oraz stale unowocześniana baza diagnostyczna w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego w Krakowie pozwala na postawienie szybkiej i trafnej diagnozy dając jednocześnie pełne poczucie bezpieczeństwa pacjentom.


Rzecznik Prasowy
Leszek Gora
Kraków 23.07.2007 r.


Dyrekcja Szpitala im. S. Żeromskiego podpisała umowę z Gminą Miejską Kraków na realizację Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia ,, Zdrowy Kraków’’ dotyczącego Programu profilaktyki astmy oraz chorób alergicznych u młodzieży szkolnej kontakt tel.: (012) 644-01-44 wew. 592 i Programu profilaktyki, edukacji przedporodowej ,, Szkoła Rodzenia ‘’ kontakt tel. (012) 644-01-44 wew. 276.


Rzecznik Prasowy
Leszek Gora


Kraków 3.07.2007 r.


W trakcie ,, Nowohuckich i Krakowskich Dni Zdrowia’’ w dniach 16.06. i 1.07. 2007 r. organizowanych przez Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa personel medyczny Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego świadczył bezpłatne badania i porady lekarskie dla mieszkańców Krakowa. Przebadano 1735 osób.


Zakres badań obejmował:

pomiar poziomu cholesterolu: 119 osób

pomiar poziomu cukru: 706 osób

pomiar ciśnienia tętniczego: 516 osób

badanie EKG: 173 osoby

porady lekarskie: 206 osób

porady laktacyjne: 15 osób


Z bezpłatnych badań przeprowadzonych przez personel lekarsko-pielęgniarski III Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w ramach ,, Białej Niedzieli ‘’ imprezy towarzyszącej ,, Festynowi Rodzinnemu-Niedziela z Wandą’’ skorzystało 226 osób.


Zakres badań obejmował:

- pomiar wzrostu i masy ciała BMI

- pomiar ciśnienia tętniczego

- pomiar poziomu cholesterolu

- pomiar poziomu cukru

- badanie EKG

- ocenę stanu psychicznego na podstawie Mini Mental State Examination

Uznanie dla pracy i fachowości personelu medycznego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego wyrazili v-ce Prezydent Miasta Krakowa Elżbieta Lęcznarowicz i Dyrektor Biura ds. Ochrony Zdrowia U.M.K. Andrzej Bohosiewicz.


Rzecznik Prasowy
Leszek Gora

NAJLEPSZE Z NASZEGO SZPITALA !

Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
ogłosiło i rozstrzygnęło konkurs o tytuł

"NAJLEPSZEJ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ 2007 Roku"


NAJLEPSZA PIELĘGNIARKA 2007 Roku

LUCYNA STANECKA


NAJLEPSZA POŁOŻNA 2007 Roku

EWA FLISEK
MAŁGORZATA GÓRKIEWICZ
JADWIGA KACZKA
LENA SIWONIA
BARBARA WOJNARSKA

Laureatki konkursu zostały uhonorowane srebrnymi serduszkami i dyplomami.
Uroczystość z udziałem v-ce Prezydent Miasta Krakowa
Elżbiety Lęcznarowicz
i Dyrektora Biura ds. Ochrony Zdrowia Andrzeja Bohosiewicza oraz
Przewodniczącego Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
Tadeusza Wadasa odbyła się 12.05.2007 r. w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa.

Rzecznik Prasowy
Leszek Gora


Kraków 7 maja 2007 r.Personel medyczny Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie w trakcie akcji Promocji Zdrowia "Piknik Rodzinny" na Błoniach Krakowskich w dniach 1-3 05.2007r.organizowanych przez Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa wykonał:
- 12   porad w zakresie laktacji,- 271 badań EKG,
- 319 porad lekarskich
- 773 badania ciśnienia tętniczego
- 1249 pomiarów cukru we krwi
Rzecznik Prasowy
Leszek Gora

Kraków 17 kwietnia 2007 r.


Decyzją Rady Miasta Krakowa (uchwała nr X/140/7) Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego uzyskał zabezpieczenie środków finansowych na współfinansowanie projektów z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norwskiego Mechanizmu Finansowego. Projektodawca Prezydent Miasta Krakowa (druk 185).

Kraków 1 luty 2007 r.Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego bierze udział w realizacji międzynarodowego projektu naukowo-badawczego "Methods of Assessing Response to Quality Improvment Strategies" (MARQuIS). Uczestnictwo w realizacji projektu jest podstawą analizy, której wyniki potwierdzą lub zakwestionują skuteczność i zasadność wdrażanych do tej pory mechanizmów poprawy jakości Szpitala Unii Europejskiej.
Rzecznik Prasowy
Leszek Gora

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa, v-ce Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Andrzej Bohosiewicz przekazał mamie pierwszego dziecka urodzonego w naszym Szpitalu w 2007 roku list gratulacyjny i wyprawkę. Dziewczynka o imieniu Oliwia przyszła na świat 1.01.2007 r. o godzinie 0.50.


Rzecznik Prasowy

Leszek GoraTradycyjne spotkanie opłatkowe pracowników Szpitala, które odbyło się 21.12.2006 r. uświetnili swoją obecnością: v-ce Prezydent Miasta Krakowa Elżbieta Lęcznarowicz, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Paweł Klimowicz, Sekretarz Rady Paweł Stańczyk i Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych UMK Krystyna Kollbek-Myszka. Błogosławieństwa udzielił Opat Ojców Cystersów Piotr Chojnacki.Rzecznik Prasowy

Leszek GoraWIELKI SUKCES NASZEGO SZPITALA !!!

W czwartej edycji akcji ,, Rodzić po ludzku’’ organizowanej przez Gazetę Wyborczą Oddział Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowy zajął I miejsce w Polsce, zdobywając pięć gwiazdek za nowoczesny Trakt Porodowy i pięć serc za nastawienie personelu do pacjentek.

Przeszliśmy ogromną ewolucję od czasu, gdy w 1999 roku w tej samej akcji otrzymaliśmy pięć czarnych serc. Animatorem zmian nad przyszłą matką, a potem pacjentką Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego był od 2000 roku Dyrektor Andrzej Ślęzak. Jedną z pierwszych i zrealizowanych decyzji Dyrektora było przeprowadzenie remontu i restrukturyzacji Oddziału w 2001 roku. Droga do tego wielkiego sukcesu prowadziła przez wpisanie Szpitala na ogólnopolską listę ,,Szpitali Promujących Zdrowie’’, powołanie Zespołów d/s Czynnego Monitorowania Zakażeń Szpitalnych oraz do spraw Wartościowania Jakości Pracy. Rozpoczęła swoją działalność bezpłatna Szkoła Rodzenia i Poradnia Laktacyjna. Zmiana mentalna w podejściu do pacjenta zaszczepiona w nas przez Dyrektora Andrzeja Ślęzaka zaowocowała otrzymaniem przez Szpital prestiżowego, pierwszego w Krakowie certyfikatu ,,Szpital Przyjazny Dziecku’’ WHO / UNICEF w 2003 roku. Przeszliśmy ogromną ewolucję od czasu, gdy w 1999 roku w tej samej akcji otrzymaliśmy pięć czarnych serc.

Obecnie kobiety mają do wyboru cztery pokoje porodowe wyposażone w materace, worki sako, taborety porodowe, liny i drabinki. W jednym z nich jest wanna do porodów w wodzie. Wprowadzony system rooming-in ( dziecko z matką po porodzie ), porody rodzinne, przyjazna, ciepła i serdeczna atmosfera oraz wysoko wykwalifikowany personel medyczny są gwarancją wysokiej jakości świadczonych usług medycznych

Wyróżnione zostały również P.P. Anna Pułczyńska i Oddziałowa Maria Kaleta jako najlepsze położne w Polsce, otrzymując po raz pierwszy przyznawany tytuł ,, Anioła’’.
W Oddziale pracują 63 położne i pielęgniarki oraz pięciu lekarzy specjalistów neonatologów. Ordynatorem Oddziału jest dr n med. Piotr Marszał. Miesięcznie rodzi się w Oddziale ok. 200 dzieci.
Przyjęta zasada trzech liter ,,b" tj. bezboleśnie, bezpiecznie, bez pieniędzy została doceniona i bardzo wysoko oceniona przez pacjentki Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego, co dało personelowi medycznemu wielką satysfakcję i zadowolenie z zajętego I miejsca w ogólnopolskiej akcji "Rodzic po ludzku".

W ogólnopolskiej akcji "Rodzić po ludzku" wzięło udział 413 Szpitali.

Rzecznik Prasowy

Leszek GoraInformacja dotyczy uroczystości otwarcia przez Prezydenta Miasta Krakowa Profesora Jacka Majchrowskiego i poświęcenia przez Metropolitę Krakowskiego Jego Eminencję Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza zmodernizowanych i wyposażonych Działów Diagnostyczno – Leczniczych Szpitala Specjalistycznego im.S.Żeromskiego, która odbyła się w dniu 24 sierpnia 2006 r. o godz.13.00.

W latach 2005 – 2006 Szpital im. S. Żeromskiego w Krakowie otrzymał 9 mln. zł. dotacji z Urzędu Miasta Krakowa na modernizację i wyposażenie . Około 6,5 mln. zł. kosztowała modernizacja traktu operacyjnego. Na tę sumę złożyły się koszty robót budowlanych, modernizacyjnych, wyposażenia sześciu sal operacyjnych w supernowoczesną aparaturę medyczną, sprzęt, urządzenia klimatyzacyjne z nawiewem lami-narnym, czyli antyseptycznym. Trakt operacyjny o powierzchni ok.700m kw. obejmuje sześć sal operacyjnych z pełnym zapleczem – pomieszczeniami przygotowania pacjenta, umywalniami dla lekarzy, brudownikami i salę wybudzeniową o sześciu stanowiskach. Jest to jedyny trakt operacyjny w Polsce posiadający dwie lampy bezżarówkowe. Na powierzchni ok. 300m kw. zorganizowano zaplecze techniczne oraz dwadzieścia dwa pomieszczenia soc-jalne, które w sposób bardzo znaczący poprawiły warunki pracy personelu medycznego. Zmodernizowany trakt operacyjny wraz z Centralną Sterylizatornią (nominacja do konkursu „Modernizacja 2003 r.”) tworzy kompleks na poziomie europejskim.

Wyraźnie poprawiły się również warunki w zakresie diagnostyki. Nowy, spiralny tomograf komputerowy, to jedno z trzech najnowocześniejszych tego typu urządzeń specjalistycznych w Małopolsce. Zakup został sfinansowany przez U. M. Krakowa ( koszt ok.1,6 mln. zł.).

Pracownia ultrasonograficzna została wyposażona w nowy aparat USG, którego fundatorem jest promotor zdrowia w naszej Dzielnicy - Mittal Steel Poland S.A. Jest to urządzenie cyfrowe z kolorowym Dopplerem i obrazem harmonicznym, tj. trójwymiarowym.

Jednocześnie zakończono remont i modernizację Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyń. Koszt tej inwestycji sfinansowanej przez U.M. Krakowa, to ok.700 tys.zł.

Dzięki wsparciu finansowemu w wysokości 40 tys. zł. uzyskanemu od Rady Dzielnicy XVIII zmodernizowano odpowiednio do potrzeb salę Internistycznego Nadzoru Kardiologicznego w III Oddziale Chorób Wewnętrznych. Wyposażenie w kardiomonitory o wartości 70 tys. zł. sfinansowała Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Modernizacja kompleksu Izby Przyjęć Oddziału Pediatrycznego została sfinansowana przez IKEA Poland – wartość inwestycji to, 50 tys. zł.

Ostatnim zrealizowanym projektem w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego są nowe schody prowadzące do głównego wejścia placówki wykonane z piaskowca za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W najbliższym czasie przewidywany jest remont i modernizacja Oddziału Dermatologicznego i Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego Dorosłych i Dzieci.

Szpital im.S Żeromskiego, to : XVI Oddziałów, 734 łóżka (w tym 40 łóżek noworodkowych) i 20 poradni specjalistycznych.

Corocznie leczonych jest ok. 30 tys. pacjentów i udzielanych ok. 60 tys. porad.

W Szpitalu zatrudnionych jest 944 pracowników (etaty przeliczeniowe).

- w 2001 r. Oddziały Chirurgii Dzieci i Pediatrii otrzymały certyfikat ,, Motylkowe Szpitale dla Dzieci” Fundacji Porozumienie bez Barier,

- w 2002 r. Szpital został wpisany na krajową listę ,,Szpitali Promujących Zdrowie”,

- w 2003 r. przyznanie Szpitalowi przez WHO / UNICEF

pierwszego w Krakowie prestiżowego certyfikatu ,, Szpital Przyjazny Dziecku ”,

Rzecznik Prasowy Szpitala

Leszek Gora
Kraków, 28.09.2006 r.

Personel Medyczny Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego brał udział w imprezach promujących Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia organizowanych przez Wydział Spraw Społecznych UMK w dniach 23 i 24.09.2006 pod hasłem "Białej Soboty" i "Światowego Dnia Serca". W ramach tych dwóch imprez wykonano:
1. 160 badań EKG
2. 445 pomiarów ciśnienia tętniczego krwi
3. 160 porad internistycznych
4. 3 porady z zakresu choroby cukrzycowej
5. 591 badań poziomu cukru we krwi
6. 38 porad laktacyjnych
7. 591 porad z zakresu choroby cukrzycowej
8.
zespół karetki reanimacyjnej udzielił 11 osobom pomocy (jedna osoba przewieziona do Szpitala)

Ogółem udzielono 1999 porad pięlęgniarskich i lekarskich.

W trakcie obchodów "Światowego Dnia Serca" personel medyczny przebadał 250 pacjentów.Z uznaniem o pracy i fachowości pracowników Szpitala S. Żeromskiego wyrazili się: Prezydent Miasta Krakowa Profesor Jacek Majchrowski, z-ca Prezydenta Miasta Krakowa Stanisława Urbaniak i Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Krystyna Kollbek-Myszka.

Rzecznik Prasowy Szpitala
Leszek Gora


Kraków, 17.10.2006 r.

W dniu 15.10.2006 r. w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego odbyła się uroczystość otwarcia Centrum Hospicyjnego i Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci im. Ojca Pio przez Prezydenta Miasta Krakowa Profesora Jacka Majchrowskiego i poświęcenia przez Ojca Opata Klasztoru Ojców Cystersów
Piotra Chojnackiego. Misją Hospicjum jest opieka paliatywna nad nieuleczalnie chorymi dziećmi w ich domach rodzinnych.

Rzecznik Prasowy Szpitala
Leszek Gora


Kraków, 20.11.2006 r.

To kolejna inicjatywa Dyrekcji Szpitala skierowana do mieszkańców Krakowa

i Nowej Huty.

W ramach „Białej Niedzieli” bez skierowań, bezpłatnie 19 listopada 2006r w godzinach 10.00 -13.00. personel medyczny wykonał :

- 15 porad internistycznych,

- 25 porad kardiologicznych,

- 20 porad geriatrycznych,

- 70 porad okulistycznych,

- 55 porad laryngologicznych,

- 64 pomiary ciśnienia tętniczego,

- 104 pomiary poziomu cukru,

- 96 pomiarów poziomu cholesterolu,

- 62 określenia wskaźnika masy ciała,

- 5 porad laktacyjnych,

- 42 badania cytologiczne,

- 20 badań pamięci,

- 20 porad w zakresie osteoporozy,


#?-:nbsp;

Odwiedzając nasz Szpital Prezydent Miasta Krakowa Profesor Jacek Majchrowski skorzystał z możliwości wykonania badań specjalistycznych.


Rzecznik Prasowy Szpitala
Leszek Gora