Dokument archiwalny
Ważniejsze wizyty gości zagranicznych w Krakowie :

W 2007 roku zorganizowano 140 wizyt gości zagranicznych w Krakowie. Wśród gości, którzy odwiedzili Kraków byli:

- członkowie rodzin królewskich:

• wizyta siostry króla Szwecji, księżniczki Birgitty, która przyjechała do Krakowa w związku z międzynarodowym turniejem golfowym w Paczółtowicach w sierpniu 2007 roku.
• wizyta Księcia de Vendome z Francji. Spotkanie dotyczyło rewaloryzacji zabytków Krakowa i polityki kulturalnej miasta

- głowy państw:

• wizyta Wielkiego Mistrza Suwerennego Zakonu Maltańskiego Fra' Andrew Bertie –

- przedstawiciele placówek dyplomatycznych państw obcych akredytowanych w Polsce. Wizytę złożyli m.in.:

• nowy Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej, Pan Sun Rongmin
• Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Białorusi, Pan Pawea Łatuszka
• Ambasador Kuby, Pani Rosario Cristina Nava Morata
• Ambasador Republiki Indonezji, Pan Hazairin Pohan
• Ambasador Republiki Słowenii, Pan Jozef Drofenik
• Ambasador Chile, Pan José Manuel Ovalle Bravo
• Ambasador Grecji, Pan Pantelis Carcabasis
• Ambasador Palestyny, Pan Kahled Sufan
• Ambasador Pakistanu, Pani Seema Illahi Balach
• Ambasador Belgii, Pan Jan Luykx
• Ambasado USA, Pan Victor Ashe
• Ambasador Zakonu Maltańskiego, Pan Vincenzo Manno

- szefowie ważnych instytucji międzynarodowych:

• Wizyta w Krakowie Dyrektora Generalnego UNESCO Pana Koichiro Matsuury

• Wizyta Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Pana H.G. Pötteringa z delegacją z okazji konferencji dot. roli kościoła w integracji europejskiej (organizator - PAT)

• Wizyta Sekretarza Generalnego INTA (International Urban Development Association)

• Wizyta Pana Tony'ego Lloyda - Członka Izby Gmin (8 osób towarzyszących - urzędnicy z Manchesteru)

• spotkanie z Sekretarzem Generalnym Europejskiej Unii Szachowej Panem Horstem Metzing oraz delegacją Polskiego Związku Szachowego. Podczas spotkania poruszono kwestię organizacji w Krakowie Międzynarodowych Mistrzostw Szachowych Seniorów w 2010 r.

- przedstawiciele środowisk biznesowych, gospodarczych, itp.

• Wizyta ukraińskiej ekipy telewizyjnej (kanał Inter} Celem wizyty było przygotowanie programu dla ogólnoukraińskiej telewizji nt. antykorupcyjnej działalności oraz antykorupcyjnych zabezpieczeń w UMK. Rzecznik Prezydenta Miasta Krakowa udzielił wywiadu nt. przebiegu w Urzędzie Miasta Krakowa społecznej akcji pn. „Daj przykład – nie dawaj i nie bierz łapówki”. Ekipa robiła ujęcia zdjęciowe w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych, w Centrum Administracyjnym na ul. Powstańców Warszawy oraz przeprowadziła sondażowy wywiad wśród przypadkowych interesantów Urzędu nt. „Co sądzisz o korupcji w Polsce?”

• Wizyta członków Koła Przyjaciół Frankfurt – Kraków - kolejna podróż studyjna do Krakowa w maju 2007 r.

• Pan Klaus Sturmfels, Przewodniczący Koła Przyjaciół Frankfurt – Kraków, w dniu 10 września 2007 r. został pierwszym Konsulem Honorowym Rzeczpospolitej Polskiej we Frankfurcie nad Menem.

• W dniach 11 – 14 września 2007 r. przebywała w Krakowie delegacja Straży Pożarnej z Frankfurtu nad Menem. Głównym celem wizyty było przekazanie w dniu 13 września 2007 r. Prezydentowi Miasta Krakowa Jackowi Majchrowskiemu dwóch specjalistycznych samochodów pożarniczych, zakupionych po preferencyjnych cenach od Straży Pożarnej we Frankfurcie ze środków finansowych miasta Krakowa. Były to pojazd specjalny drabina Iveco-Magirus o wysięgu 30 m i samochód operacyjno-rozpoznawczy do przewozu ratowników i sprzętu do pomiaru stężeń substancji niebezpiecznych.

• Wizyta studyjna z Bośni i Hercegowiny. W skład delegacji weszli posłowie, burmistrzowie oraz pracownicy Ministerstwa Finansów. Celem wizyty było zapoznanie się z polskim systemem finansów samorządu terytorialnego.

• Wizyta 25-osobowej delegacji - pod przewodnictwem Ministra Gospodarki Komunalnej ds. Mieszkalnictwa - wyższych urzędników państwowych z Ukrainy. Spotkanie poświęcone było wymianie doświadczeń z dziedziny polityki mieszkalnictwa prowadzonej przez Miasto Kraków.

• Wizyta Polsko –Węgierskiej Grupy Przyjaźni w ramach intensywnej i bliskiej polsko-węgierskiej współpracy parlamentarnej. W skład delegacji weszli parlamentarzyści węgierscy, w tym były Ambasador Republiki Węgierskiej w Polsce, Pan Gábor Hars Pan Konsul Generalny Nagyivanyi oraz Pani Aleksandra Wojtal z Kancelarii Sejmu.

• Wizyta uczestników i organizatorów meczu dobroczynnego Real Madrid – FC Polska, który Pan Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski objął honorowym patronatem. Organizatorem tej charytatywnej imprezy sportowej pod hasłem „Knock-Out Dystrofii – Ratujemy Życie” była firma Main Events. Mecz rozegrają drużyny złożone z gwiazd światowej piłki nożnej oraz zawodników występujących w barwach Real Madryt.

• Wizyta ekipy filmowej z Norymbergi, która kręciła zdjęcia do filmu „Portret Krakowa z perspektywy partnerstwa miast”. Kolejny pobyt ekipy w Krakowie planowany jest w pierwszych miesiącach 2008 r. Wówczas planowane jest między innymi nakręcenie wywiadu z Prezydentem Miasta Krakowa Jackiem Majchrowskim.