Dokument archiwalny

Elżbieta Lęcznarowicz - III Zastępca Prezydenta ds. Edukacji i Spraw Społecznych

 

Elżbieta Lęcznarowicz


Plac Wszystkich Świętych 3/4
31-004 Kraków
pokój 109


telefon: 12-61-61-309
fax: 12-61-61-215


e-mail: Elzbieta.Lecznarowicz@um.krakow.pl

 
Urodzona w 1947 roku. Mężatka, jedno dziecko (córka Dorota).

Jest magistrem geografii - ukończyła Wydział Geograficzno-Biologiczny Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Organizacji Zarządzania Oświata Samorządową, Ochrony i Kształtowania Środowiska.

Pracowała między innymi na stanowiskach: metodyka ds. kadry kierowniczej, wizytatora Kuratorium Oświaty i Wychowania, kierownika Wydziału Kadr Kuratorium Oświaty i Wychowania, dyrektora różnych placówek oświatowych, a w latach 1994 do 2003 - dyrektora Zespołu Szkól Ekonomicznych nr 1 w Krakowie.

W latach 2003 do 2006 była Małopolskim Kuratorem Oświaty.

Dodatkowe doświadczenie zawodowe zdobyła pracując miedzy innymi jako radna Miasta i Gminy Skawina, członek zarządu Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata oraz działając w wielu organizacjach społecznych, a także jako wojewódzki koordynator Europejskiego Programu Badania Dojrzałości Szkolnej.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (w 1995 r.), Medalem Edukacji Narodowej (w 2000 r.), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (w 2005 r.)

Powołana na stanowisko Zastępcy Prezydenta Zarządzeniem Nr 2665/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2006 r.