Dokument archiwalny

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Młodzieży
ks. Andrzej Augustyński CMJest pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Młodzieży. W latach 2003 – 2006 był pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży, a uprzednio od 2000 r. koordynatorem MPPPM. Od powstania w 1993 r. jest dyrektorem generalnym sieci placówek pomocowych dla młodzieży (aktualnie 10 placówek i ponad 1.000 odbiorców pomocy dziennie). Jest przewodniczącym Zarządu Głównego Stowarzyszenia „U Siemachy” (www.siemacha.org.pl) oraz prezesem Zarządu Fundacji Rozwoju Społecznego DEMOS (www.demos.org.pl). Przewodniczy Komisji ds. Wychowania Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Krakowskiej. W 1998 r. był członkiem zespołu działającego przy Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. W latach 2001 - 2005 przewodniczył Komisji ds. Charytatywnych Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Krakowskiej. W latach 2003 - 2004 kierował europejskim projektem „Demos” realizowanym w Polsce. W 2004 r. był członkiem zespołu ekspertów UNESCO, pracującego w Norymberdze nad zagadnieniami przeciwdziałania rasizmowi. Wziął udział w pracach licznych zespołów zadaniowych, zajmujących się problemami młodzieży i bezpieczeństwa publicznego. Zorganizował wiele konferencji, warsztatów i spotkań poświęconych młodzieży oraz wielokrotnie występował na konferencjach krajowych i zagranicznych poświęconych sprawom edukacji i wychowania. Jest inicjatorem szeregu imprez dla młodzieży o charakterze artystycznym, edukacyjnym i rekreacyjno-sportowym, m. in.: „Vincentiana” - Przegląd Piosenki Religijnej (1983 - 1988), „Juliada” – impreza sportowa pod hasłem „Młodzież przeciw przemocy” (od 1999 r.) oraz Małopolskie Forum Liderów Młodzieżowych. Z jego inicjatywy ukazuje się regularnie Poradnik Młodego Krakusa oraz gazeta młodzieżowa „Śmigło”. Otrzymał wyróżnienie im. I. i K. Dowoyna-Sylwestrowiczów „Polcul Foundation (1997 r.), I nagrodę Gazety Wyborczej „Śladem Człowieka” (1998 r.), nagrodę im. ks. Józefa Tischnera (2003 r.), nagrodę Polonii Amerykańskiej w Nowym Jorku (2003 r.), nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa (2004 r.) oraz nagrodę główną Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej „Optimus Hominum” (2005 r.). Publikacje: „Wędrowiec” – Warszawa 2003, „Czyja jest socjoterapia?” – Kraków 2004, „Katecheza na Wielki Post 2004 r.” „Między domem a ulicą – wokół problemów wychowania w dobie globalizacji i kultury masowej” (współredaktor) – Kraków 2005, „Wychowanie w XXI w.” – Kraków 2006 r.