Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki

Zarząd | Biuro | Rada | Komisje | Granice

Informacje ogólne.

Powierzchnia: 532 ha
Liczba ludności: 14510

Siedziba: ul. Żywiecka 13, 30-427 Kraków
Telefon: 268-16-14, 268-18-00,   Fax: 268-16-14
E-mail: dzielnica9@um.krakow.pl; rada@dzielnica9.krakow.pl
Strona WWW: www.dzielnica9.krakow.pl

Granice dzielnicy:
   z DZIELNICĄ XIII graniczy na odcinku
- od skrzyżowania rzeki Wilgi z ul. Brożka w kierunku na wschód południową stroną ul. Brożka do ul. Zakopiańskiej (Wadowickiej), dalej w kierunku wschodnim północną stroną projektowanej drogi będącej przedłużeniem ul. Brożka do skrzyżowania z linią kolejową Kraków - Skawina i zachodnią stroną projektowanej ul. Nowotarskiej. (Granica ta stanowi północną granicę działek nr: 216/11, 213/19, 213/31 do jej wschodniego narożnika),
z DZIELNICĄ XI graniczy na odcinku
- od skrzyżowania projektowanej ul. Nowotarskiej z linią kolejową Kraków - Skawina w kierunku południowym zachodnią stroną projektowanej ul. Nowotarskiej do skrzyżowania z ul. Strumienną, dalej na południe zachodnią stroną ulicy Strumiennej do skrzyżowania z ulicą Pierzchówka, dalej w kierunku południowym zachodnią stroną ulicy Pierzchówka do skrzyżowania z ul. Kryształową, dalej na południe zachodnią stroną ul. Kryształowej do skrzyżowania z ul. Myślenicką, wschodnią stroną ul. Myślenickiej do ul. Przykopy, dalej północną stroną ul. Przykopy do ul. Chmielnej w kierunku południowym wschodnią stroną ul. Chmielnej do ul. Myślenickiej, dalej na południe wschodnią stroną ul. Myślenickiej do skrzyżowania z ul. Łężce,
z DZIELNICĄ X graniczy na odcinku
- od skrzyżowania ul. Myślenickiej z ul. Łężce w kierunku zachodnim granicą pomiędzy obrębem Nr 66 i 90, przecina linię kolejową Kraków - Skawina i w kierunku północnym, zachodnią stroną linii kolejowej do skrzyżowania z ulicą Jugowicką, dalej w kierunku zachodnim północną stroną ul. Jugowickiej, przecina ul. Zakopiańską, dalej północną stroną ul. Zawiłej do skrzyżowania z ul. Żywiecką,
z DZIELNICĄ VIII graniczy na odcinku
- od skrzyżowania ul. Zawiłej z ul. Żywiecką w kierunku północnym, wschodnią stroną ul. Żywieckiej i Obozowej do skrzyżowania z ul. Podhalańską, dalej południową stroną ul. Podhalańskiej, wschodnią ul. Turonia do ul. Ruczaj, dalej od skrzyżowania ul. Ruczaj z ul. Turonia, w kierunku północnym wschodnią stroną ul. Turonia dalej wschodnią stroną ul. Lipińskiego do skrzyżowania z drogą o nr ewid. 288/17, która jest przedłużeniem ul. Milkowskiego, południową stroną tej drogi w kierunku wschodnim do rzeki Wilgi.


 

Dziennik zmian dokumentu:


2011-11-03 15:58:56
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Przeniesiono do archiwum
2007-01-04 11:47:45
RYBA KRZYSZTOF - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja