Dzielnica XV Mistrzejowice

Zarząd | Biuro | Rada | Komisje | Granice

Informacje ogólne.

Powierzchnia: 553 ha
Liczba ludności: 54308

Siedziba: ul. Miśnieńska 58, 31-612 Kraków
Telefon: 648-96-18, 648-72-38,   Fax: 648-96-18
E-mail: dzielnica15@um.krakow.pl, rada@dzielnica15.krakow.pl
Strona WWW: www.dzielnica15.krakow.pl

Granice dzielnicy:
   z DZIELNICĄ III graniczy na odcinku
- od skrzyżowania linii kolejowej Kraków - Warszawa z granicą miasta Krakowa na północy, granicą pomiędzy obrębami nr 1 i 21 w kierunku wschodnim, granicą północną, dalej wschodnią działki nr 8 w obrębie nr 21 do przecięcia z ul. Powstańców, dalej na południe wschodnimi granicami działek nr: 306, 20 (obręb 21), północną granicą działki nr 46, wschodnią działki nr 48 i południową działek nr: 46 i 49 (obręb nr 21), (od wschodu obręb nr 5) dochodzi do południowo- wschodniej granicy potoku Sudoł (dz. nr 306), dalej południowo - wschodnią granicą potoku Sudoł w kierunku południowo - zachodnim do przecięcia z granicą działki nr 62, dalej na południe wschodnimi granicami działek nr: 62, 59, 100, 101/1, 101/4, 101/6, 101/5 do ul. Reduta, dalej na południe wschodnią stroną ul. Reduta do ul. Krzesławickiej, następnie skręca na zachód i południową stroną ul. Krzesławickiej do zbiegu granic obrębów nr: 21, 5 i 6 i styku ulicy Krzesławickiej z ulicą Dobrego Pasterza, dalej na zachód południową stroną ul. Dobrego Pasterza do przecięcia się granic obrębów nr: 21, 4 i 6 (rejon budynku nr 191 na ul. Dobrego Pasterza ), dalej na południe wschodnią stroną działek nr: 4/5 i 4/6 w obrębie nr 4 (od wschodu graniczy obręb nr 6), dalej skręca na zachód i prowadzi południową stroną działek nr: 4/6, 4/3 i 4/2, dalej na południe wschodnią stroną działki nr 5 do Al. Gen. Bora- Komorowskiego,
z DZIELNICĄ XIV graniczy na odcinku
- od skrzyżowania ul. Akacjowej z ul. Gen. Bora-Komorowskiego w kierunku wschodnim północną stroną Al. Gen Bora-Komorowskiego, dalej północną stroną ul. Gen. Okulickiego w kierunku wschodnim do skrzyżowania z Al. Gen. Andersa,
z DZIELNICĄ XVI graniczy na odcinku
- od skrzyżowania ulicy Gen. Okulickiego z Al. Gen. Andersa w kierunku północno
-wschodnim zachodnią stroną ulicy Gen. Okulickiego do skrzyżowania z rzeką Dłubnią,
z DZIELNICĄ XVII graniczy na odcinku
- od skrzyżowania ul. Gen. Okulickiego z rzeką Dłubnią w kierunku północnym, wschodnią stroną rzeki Dłubni, zachodnią zalewu do przecięcia od strony północnej z granicą m. Krakowa,
- granicę od strony północnej stanowi granica Miasta Krakowa - na zachód, do skrzyżowania z linią kolejową Kraków - Warszawa.