Opłaty związane z obrotem napojami alkoholowymi


I. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
(dot. zezwoleń - detal, gastronomia, catering):

Opłata podstawowa roczna
1. zezwolenie na sprzedaż napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosi - 525 zł,
- procedury nr: SA-1; SA-2; SA-3; SA-4

2. zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa wynosi - 525 zł,
- procedury nr : SA-2; SA-3; SA-4

3. zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 18% alkoholu wynosi - 2100 zł.
- procedura nr - procedury nr: SA-2; SA-3; SA-4

Powyższa opłata ulega podwyższeniu, jeżeli:

  • roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - i wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży brutto tych napojów,
  • roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości pow. 4,5% - 18% oprócz piwa - i wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży brutto tych napojów,
  • roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości pow. 18% alkoholu - i wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży brutto tych napojów.

- procedura nr: SA-7


Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa powyżej, wnoszą opłatę podstawową.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Podstawa prawna
Art. 11(1) ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.).

 

II. Opłata za korzystanie z zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - do 2 dni:

  • na sprzedaż napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosi - 43,75 zł,
  • zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa wynosi - 43,75 zł,
  • zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 18% alkoholu wynosi - 175 zł.

- procedura nr: SA-5

Podstawa prawna
Art. 18(1) ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 487 z póxn. zm.)

 

 

Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych wynosi:

  • 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  • 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa,
  • 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

- procedura nr SA-6

Podstawa prawna
Art. 18 (4)ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.)Należności z tytułu ww. opłat można wpłacać w kasach Urzędu Miasta lub na podane niżej konto:
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Podatków i Opłat
al. Powstania Warszawskiego 10


PKO BP SA;  90 1020 2892 0000 5802 0590 0990

Dostępny jest również kalkulator opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przy pomocy którego przedsiębiorcy mogą samodzielnie dokonywać obliczeń.