Opłaty związane z obrotem napojami alkoholowymi


I. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
(dot. zezwoleń - detal, gastronomia, catering):

Opłata podstawowa roczna
1. zezwolenie na sprzedaż napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosi - 525 zł,
- procedury nr: SA-1; SA-2; SA-3; SA-4

2. zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa wynosi - 525 zł,
- procedury nr : SA-2; SA-3; SA-4

3. zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 18% alkoholu wynosi - 2100 zł.
- procedura nr - procedury nr: SA-2; SA-3; SA-4

Powyższa opłata ulega podwyższeniu, jeżeli:

  • roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - i wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży brutto tych napojów,
  • roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości pow. 4,5% - 18% oprócz piwa - i wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży brutto tych napojów,
  • roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości pow. 18% alkoholu - i wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży brutto tych napojów.

- procedura nr: SA-7


Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa powyżej, wnoszą opłatę podstawową.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Podstawa prawna
Art. 11(1) ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1356, z późn. zm.).

 

II. Opłata za korzystanie z zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych - do 2 dni:

  • na sprzedaż napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosi - 43,75 zł,
  • zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa wynosi - 43,75 zł,
  • zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 18% alkoholu wynosi - 175 zł.

- procedura nr: SA-5

Podstawa prawna
Art. 18(1) ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1356, z późn. zm.)

 

 

Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych wynosi:

  • 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  • 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa,
  • 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

- procedura nr SA-6

Podstawa prawna
Art. 18 (4)ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1356, z późn. zm.)Należności z tytułu ww. opłat można wpłacać w kasach Urzędu Miasta lub na podane niżej konto:
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Podatków i Opłat
al. Powstania Warszawskiego 10
Pekao SA 44 1240 4722 1111 0000 4851 1108

Dostępny jest również kalkulator opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przy pomocy którego przedsiębiorcy mogą samodzielnie dokonywać obliczeń.

 

UWAGA !

OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 r. ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO DOT. OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

PKO BP 90 1020 2892 0000 5802 0590 0990