Dokument archiwalny
Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska

W dniu 18 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00 w Miejskim Centrum Dialogu ul. Bracka 10 w Krakowie odbędzie się posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska.

 

Program posiedzenia:

1.Prezentacja projektu i omówienie planu realizacji I etapu Parku Rzecznego Wilga, referuje przedstawiciel Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie,

 

2.Dyskusja do referatu Kazimierza Walasza „Jak zapewnić zieleń mieszkańcom Krakowa?". Omówieniem terminologii i definicji przyrodniczych w planowaniu przestrzennym i budownictwie,

 

3. Użytek ekologiczny Łąki Nowohuckie - kontynuacja tematu, referat Stowarzyszenia Łąki Nowohuckie,

 

4.Projekt uchwały ws. „Budowy cmentarza dla małych zwierząt wraz z wjazdem na działkę, infrastrukturą techniczną, parkingami i budynkiem administracyjnym na działkach przy ul. Powstania Styczniowego w Krakowie”, referat Stowarzyszenia Nasza Olszanica,

 

5.Informacja nt. stanu prac nad projektem planu miejscowego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa",

 

6.Tematy bieżące i wolne wnioski.   

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2018-04-10
Data publikacji:
2018-04-10
Data aktualizacji:
2018-04-10