Archiwum BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dokument archiwalny
Dzielnicowe Centrum Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym

Programy Aktywności Lokalnej „Ugorek” i „Na Olszy” w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie realizują projekt „Dzielnicowe Centrum Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym” - Budżet Obywatelski Miasta Krakowa – edycja 2017 r.

 

W projekcie zaplanowano działania związane z niesieniem pomocy przez wolontariuszy dla osób starszych i niepełnosprawnych z Dzielnicy III (m.in. spacery, towarzyszenia w trakcie wizyt lekarskich, rozmowy, pomoc w wypełnianiu dokumentów, pomoc w przemieszczaniu się do instytucji, na wydarzenia kulturalne, robienie drobnych zakupów, pomoc w drobnych czynnościach domowych).

 

Zapraszamy do zgłaszania się osób, które potrzebują pomocy wolontariusza, jak i osoby, które chcą zostać wolontariuszami.

W ramach projektu zaplanowano również:

- wyjazdy integracyjne

- wyjścia do instytucji kultury

- zajęcia z ceramiki

- zajęcia ruchowe

- zajęcia z autoprezentacji

- zajęcia z nordic walking

- zajęcia z nowych technologii

- spotkania/potańcówki międzypokoleniowe

- spotkanie podsumowujące

 

Więcej informacji i zapisy:


Program Aktywności Lokalnej „Ugorek”

ul. Ugorek 1, Kraków

tel. 660-637-859, 780-511-836

mail: ewa.galicka@mops.krakow.pl

 

Animatorki lokalne:

Katarzyna Biernat

Ewa Galicka

 

Program Aktywności Lokalnej „ Na Olszy”

ul. Brogi 26, Kraków

tel. 780-511-835

mail: magdalena.pogorzelska@mops.krakow.pl

 

Animatorka lokalna:

Magdalena Pogorzelska


 

Osoba odpowiedzialna:
WITOLD KRAMARZ
Osoba publikująca:
SEBASTIAN RUTKOWSKI
Data wytworzenia:
2018-04-05
Data publikacji:
2018-04-05
Data aktualizacji:
2018-04-05