Dokument archiwalny
Uwaga! Stowarzyszenia zwykłe utworzone przed 20 maja 2016 r.

20 maja 2018 r. upływa termin na dokonanie wpisu do nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Po tym terminie tj. po 20 maja 2018 r. stowarzyszenia zwykłe z siedzibą w Krakowie, które nie dopełniły tego obowiązku, z mocy prawa zostają rozwiązane.

 

Zaleca się aby stowarzyszenia zwykłe, utworzone przed 20 maja 2016 r. składały wnioski o wpis z odpowiednim wyprzedzeniem – rekomenduje się termin do 30 kwietnia 2018 r.


 

Osoba odpowiedzialna:
MATEUSZ PŁOSKONKA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
KAMILA NOWAK
Data wytworzenia:
2018-02-14
Data publikacji:
2018-02-14
Data aktualizacji:
2018-02-14