Dokument archiwalny
Nowa e-usługa - zameldowanie na pobyt stały lub czasowy.

Informujemy, że obowiązku meldunkowego (zameldowanie, wymeldowanie zgłoszenie wyjazdu i powrotu poza granice RP) można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.

Od dnia 1 stycznia 2018 r. w związku ze zmianą przepisów Ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657 z późn. zm.) w formie dokumentu elektronicznego można dokonać także zgłoszenia zameldowania na pobyt stały lub czasowy.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ
Data wytworzenia:
2018-01-03
Data publikacji:
2018-01-03
Data aktualizacji:
2018-01-03
 

Dziennik zmian komunikatu:


2018-02-01 00:00:02
JOLANTA ŁABĘDŹ
 Przeniesiono do archiwum
2018-01-03 09:16:18
JOLANTA ŁABĘDŹ
 Publikacja