Dokument archiwalny
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego
 

Wydział Spraw Społecznych UMK informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem na realizację zadania publicznego pn. „Aktywność seniora niepełnosprawnego kluczem do zdrowia”.

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Aktywność seniora niepełnosprawnego kluczem do zdrowia”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Spraw Społecznych UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 5 stycznia 2018 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Problematyki Osób Niepełnosprawnych Wydziału Spraw Społecznych UMK, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków, pok. 6 i 7 lub drogą elektroniczną na adres: Bogdan.Dasal@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 

OFERTA [.pdf]

FORMULARZ [.doc]

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA PIERZCHAŁA
Data wytworzenia:
2017-12-29
Data publikacji:
2017-12-29
Data aktualizacji:
2017-12-29
 

Dziennik zmian komunikatu:


2018-02-15 00:00:03
ANNA PIERZCHAŁA
 Przeniesiono do archiwum
2017-12-29 16:05:03
ANNA PIERZCHAŁA
 Edycja
2017-12-29 16:01:23
ANNA PIERZCHAŁA
 Edycja
2017-12-29 15:54:47
ANNA PIERZCHAŁA
 Publikacja