Archiwum BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dokument archiwalny
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz.1817 z poźn. zm.) przedstawia ofertę Caritas Archidiecezji Krakowskiej

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 grudnia 2017 r. osobiście w formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, pok. 004 lub drogą elektroniczną na adres: do@mops.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 

Oferta

 

Formularz zgłaszania uwag


 

Osoba odpowiedzialna:
WITOLD KRAMARZ
Osoba publikująca:
SEBASTIAN RUTKOWSKI
Data wytworzenia:
2017-12-14
Data publikacji:
2017-12-14
Data aktualizacji:
2017-12-14