Dokument archiwalny
OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI WIELOKROTNEJ W SPRAWIE PODJECIA DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU MŁYNÓWKI KRÓLEWSKIEJ NA ODCINKU OD UL. NA BŁONIE DO UL. ZAKLIKI W SPOSÓB PRZESTAWIONY W PETYCJI


 

Od dnia 8 listopada 2017 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej wpływają do Prezydenta Miasta Krakowa od osób fizycznych petycje w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1123) zawierające postulat podjęcia działań zmierzających do zagospodarowania terenu Młynówki Królewskiej na odcinku od ul. Na Błonie do ul. Zakliki w sposób przedstawiony w petycji.

 

Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach oraz zarządzono łączne ich rozpoznanie.

 

Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy wynosi 1 miesiąc od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia. Bieg terminu rozpatrzenia petycji wielokrotnej będzie liczył się od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

 

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, sposób załatwienia petycji zostanie ogłoszony na niniejszej stronie, co zastąpi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ww. ustawy.

 

 

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ANTONI FRYCZEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA GADOCHA
Data wytworzenia:
2017-12-01
Data publikacji:
2017-12-01
Data aktualizacji:
2017-12-01
 

Dziennik zmian komunikatu:


2018-01-06 00:00:03
KATARZYNA GADOCHA
 Przeniesiono do archiwum
2017-12-01 13:40:54
KATARZYNA GADOCHA
 Edycja
2017-12-01 13:38:58
KATARZYNA GADOCHA
 Publikacja