Wyniki naboru projektów do aktualizowanego Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa - projekty zlokalizowane na terenach poprzemysłowych

Komisja ds. kwalifikacji projektów rewitalizacyjnych powołana przez Prezydenta Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 2549/2017 z dnia 12.10.2017r. dokonała oceny złożonych fiszek projektowych.Fiszki zakwalifikowane zostały umieszczone na listę projektów zakwalifikowanych na listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych będącej załącznikiem do aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa.

 

Lista zakwalifikowanych projektów (*.pdf)

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
RAFAŁ KULCZYCKI - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ KMIECIK
Data wytworzenia:
2017-11-29
Data publikacji:
2017-11-29
Data aktualizacji:
2017-11-29