Dokument archiwalny
Projekty list mieszkaniowych na rok 2017

Wydział Mieszkalnictwa informuje, że zostało wydane Zarządzenie nr 3013/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości list mieszkaniowych na rok 2017 z tytułu pierwszeństwa zawarcia umowy najmu oraz zamiany lokali.

 

Wnioskodawcom przysługuje uprawnienie do wniesienia zastrzeżenia do przeprowadzonej kwalifikacji punktowej w terminie 30 dni od dnia publicznego wywieszenia projektów list mieszkaniowych, tj. do dnia 11 grudnia 2017 r. (poniedziałek).

 

Zastrzeżenie powinno obejmować całość dokumentacji, na podstawie której wnioskodawca żąda zmiany naliczonej punktacji.

 

Zastrzeżenia podlegają rozpatrzeniu przez Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa UMK przy udziale przedstawicieli właściwych Rad Dzielnic.

 

Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, Prezydent Miasta Krakowa ustali ostateczne listy mieszkaniowe.

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA IZDEBSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA RZYCKA
Data wytworzenia:
2017-11-13
Data publikacji:
2017-11-13
Data aktualizacji:
2017-11-13