Dokument archiwalny
Spotkanie konsultacyjne dotyczące Programu Współpracy GMK z NGO na 2018 rok

W związku z pracami nad projektem Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zapraszamy na spotkanie konsultacyjne z udziałem przedstawicieli Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, podczas którego Dyrektor Biura zaprezentuje projekt programu.

 

Spotkanie odbędzie się 17 października o godz. 17:00 w Centrum Obywatelskim, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków (budynek Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana, wejście LE od strony Parku Jordana, I piętro, sala 1w040).

Z dokumentacją projektu programu współpracy, można zapoznać się na stronie Biura MOWIS


 

Osoba odpowiedzialna:
MATEUSZ PŁOSKONKA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
KRZYSZTOF GAUZA
Data wytworzenia:
2017-10-11
Data publikacji:
2017-10-11
Data aktualizacji:
2017-10-11