Dokument archiwalny
„Tu chcę żyć. Kraków 2030. Strategia Rozwoju Krakowa”

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 353, z późn. zm.) Urząd Miasta Krakowa ogłasza konsultacje projektu dokumentu „Tu chcę żyć. Kraków 2030. Strategia Rozwoju Krakowa” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Konsultowany projekt dokumentu dostępny jest w załączniku poniżej.

Z dokumentem można się również zapoznać osobiście w siedzibie Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa: Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4, pokój 332 lub 331.

 

Uwagi i wnioski do konsultowanego projektu można składać w terminie od 07.08 do 27.08.2017 r. z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag dostępnego w załączniku poniżej.

  • pocztą elektroniczną na adres: wr.umk@um.krakow.pl, W tytule maila prosimy wpisać: „Konsultacje Społeczne - Projekt SRK2030”.
  • pisemnie na adres: Wydział Rozwoju Miasta - Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3/4, 31-004 Kraków

Załączniki:

Projekt dokumentu "Tu chcę żyć. Kraków 2030. Strategia Rozwoju Krakowa”

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Krakowa 2030

Formularz zgłaszania uwag [doc]

Formularz zgłaszania uwag [pdf]

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
RAFAŁ KULCZYCKI - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WOJCIECH PIĄTKOWSKI
Data wytworzenia:
2017-08-03
Data publikacji:
2017-08-03
Data aktualizacji:
2017-08-03