Dokument archiwalny
Zmiana Uchwały Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa

Szanowni Państwo

 

       Uprzejmie informuję, że dnia 28.07.2017 r weszła w życie uchwała Nr LXXIX/1952/17 RMK z dnia 5 lipca 2017 r. roku zmieniająca uchwałę CXXI/1918/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

Wprowadzane zmiany w Programie PONE dają możliwość wykorzystania do jego realizacji środków unijnych pozyskanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

(ZIT RPOWM).

 

Podstawowe zmiany obejmują:

  • możliwość skorzystania przez osoby wykonujące zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne z wykorzystaniem dotacji z wykonania bezpłatnej oceny energetycznej budynku (ocena wykonywana na koszt Urzędu Marszałkowskiego) pod warunkiem wyrażenia przez wnioskodawcę zgody na jej przeprowadzenie, przy czym wykonanie oceny nie obliguje do wykonania termomodernizacji budynku,
  • rozpatrywanie w pierwszej kolejności wniosków o udzielenie dotacji do zmiany systemu grzewczego ze środków ZIT,
  • zmianę przelicznika dotacji do pomy ciepła dla wnioskodawców niebędących przedsiębiorcą (dodatkowo dofinansowanie będzie udzielane także do montażu instalacji grzewczej współpracującej z pompą ciepła)
  • wprowadzenie nowych wzorów wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji,
  • wprowadzenie nowego wzoru umowy dla wniosków realizowanych ze środków budżetu Miasta (PONE),
  • wprowadzenie nowego wzoru umowy dla wniosków realizowanych ze środków ZIT i budżetu Miasta (PONE- ZIT).

     W przypadku decyzji o wykonaniu na własny koszt zaleceń termomodernizacyjnych zawartych w ocenie energetycznej ich realizacja musi nastąpić w terminie do 31 grudnia 2019 r.

 

     W związku z powyższym, na stronie http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=83068 dostępne są  aktualne wzory wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji dla osób niebędących przedsiębiorcą i przedsiębiorców, wzory umów dotacyjnych oraz wzór zgody wnioskodawcy na wykonanie bezpłatnej oceny energetycznej budynku.

 

 

Szczegółowe informacje na ten temat będą udzielane w punktach informacyjno- doradczych PONE: 

 

1. Aleja Powstania Warszawskiego 10

czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:40 - 18:00

tel. (12) 616 90 85, (12) 616 90 86, (12) 616 90 87

2. Os. Zgody 2

czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:40 - 15:30

tel. (12) 616 88 48

3. Wielicka 28A

czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:40 - 15:30

tel. (12) 616 56 77

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAGDALENA MADEJA
Data wytworzenia:
2017-07-28
Data publikacji:
2017-07-28
Data aktualizacji:
2017-07-28