Archiwum BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
Dokument archiwalny
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje o zamiarze przeprowadzenia w dniu 5 czerwca 2017 r. aukcji celowej na najem lokalu użytkowego.

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje, że w dniu 5 czerwca 2017 r., o godz. 10:00 w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Czerwieńskiego 16 w Krakowie (sala konferencyjna) zostanie przeprowadzona aukcja ograniczona pod względem przedmiotowym (aukcja celowa) na najem lokalu użytkowego o powierzchni 98,69 m2 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanego w budynku położonym przy ul. Józefa 18 w Krakowie.

 

Zwycięzca aukcji zobowiązany będzie w przedmiotowym lokalu prowadzić galerię sztuki objętą programem mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury, zgodnie z uchwałą Nr CXV/1187/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie przyjęcia programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury – galerie sztuki (z późn. zm.).

 

Aukcja celowa zostanie przeprowadzona w oparciu o przepisy wprowadzone w życie zarządzeniem Nr 2760/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 września 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie (z późn. zm.), przy uwzględnieniu zapisów zawartych w uchwale Nr CXV/1187/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie przyjęcia programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury – galerie sztuki, zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/649/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr CXV/1187/06 w sprawie przyjęcia programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury – galerie sztuki.

 

Oferty przystąpienia do aukcji celowej, wg wzoru ustalonego ww. przepisami przyjmowane są do dnia 1 czerwca 2017 r. do godz. 15:00 w Punkcie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, ul. Czerwieńskiego 16.

 

Wadium, w wysokości 1.500,00 zł, płatne jest:

- do dnia 1 czerwca 2017 r. przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Nr 82 1020 2892 0000 5902 0590 1667. O dotrzymaniu terminu dokonania wpłaty wadium decyduje data wpływu środków finansowych na konto Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie lub

- do dnia 1 czerwca 2017 r. do godz. 1400 w kasie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Czerwieńskiego 16.

 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania aukcji celowej w całości, bez podania przyczyny - art. 701 § 3 kodeksu cywilnego.

 

Szczegółowe informacje dot. aukcji znajdują się na stronie:

http://www.zbk.krakow.pl/aukcje_na_lokale_uzytkowe.html

http://www.bip.krakow.pl/?bip_id%20=32&mmi=12706

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA ZAPAŁ
Osoba publikująca:
IZABELA MAKOTA
Data wytworzenia:
2017-05-15
Data publikacji:
2017-05-15
Data aktualizacji:
2017-05-15