Dokument archiwalny
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pt. Upowszechnianie literatury i działalność wydawnicza

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Upowszechnianie literatury i działalność wydawnicza”.

 

Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym oraz zadań wraz z kwotami przyznanych dotacji, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 987/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Upowszechnianie literatury i działalność wydawnicza”.

 

Wykaz ofert, które nie zostały wybrane w postępowaniu konkursowym i zadań, na które nie została przyznana dotacja oraz ofert odrzuconych ze względów formalnych stanowi załącznik nr 2 do ww. zarządzenia.

 

 

Zobacz więcej: Otwarte konkursy ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA OLESIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BOGUSŁAWA PRESZ
Data wytworzenia:
2017-04-24
Data publikacji:
2017-04-24
Data aktualizacji:
2017-04-24