Archiwum BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
Dokument archiwalny
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje o przeprowadzeniu w dniu 27 kwietnia 2017 r. aukcji oraz aukcji celowej na najem lokali użytkowych

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje, że w dniu 27 kwietnia 2017 r., o godz. 10:00 w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Czerwieńskiego 16 w Krakowie (sala konferencyjna) zostanie przeprowadzona aukcja oraz aukcja celowa na najem lokali użytkowych.

 

Zasady najmu lokali użytkowych oraz zasady przeprowadzenia aukcji określa zarządzenie Nr 2760/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 września 2013 r.

w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie (z późn. zm.).

 

Oferty przystąpienia do aukcji, wg wzoru ustalonego ww. przepisami przyjmowane są do dnia 25 kwietnia 2017 r. do godz. 15:00 w Punkcie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, ul. Czerwieńskiego 16.

 

Wadium, w wysokości określonej przez Organizatora postępowania w wykazach lokali przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji, płatne jest:

- do dnia 25 kwietnia 2017 r. przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Nr 82 1020 2892 0000 5902 0590 1667.

O dotrzymaniu terminu dokonania wpłaty wadium decyduje data wpływu środków finansowych na konto Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, lub

- do dnia 25 kwietnia 2017 r. do godz. 14:00 w kasie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Czerwieńskiego 16.

 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania aukcji w całości lub na poszczególne lokale, bez podania przyczyny - art. 701 § 3 kodeksu cywilnego.

 

Szczegółowe informacje dot. aukcji znajdują się na stronie: http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=32&mmi=12706 

oraz http://www.zbk.krakow.pl/aukcje_na_lokale_uzytkowe.html


 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA ZAPAŁ
Osoba publikująca:
AGNIESZKA SZULC
Data wytworzenia:
2017-04-06
Data publikacji:
2017-04-06
Data aktualizacji:
2017-04-06