Dokument archiwalny
Ogłoszenie o konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Miejskiej Kraków

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Miejskiej Kraków, świadczącego usługi na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2077 z późn. zm.).

 

1. Warunki dopuszczenia oferty do Konkursu zawarte są w Regulaminie Konkursu.

2. Regulamin Konkursu z załącznikami nr 1 i 2 oraz Wzór Umowy Zlecenia Brokerskiego stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

3. Ofertę należy złożyć:

 

w Urzędzie Miasta Krakowa

Wydział Obsługi Urzędu

Plac Wszystkich Świętych 3-4, pok. 45

Termin składania ofert upływa w dniu 30.03.2017 r o godz. 12.00

 

4. Zlecający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od Konkursu bez podania przyczyny w każdym terminie jednak nie po rozstrzygnięciu Konkursu i po zawiadomieniu o tym Oferenta, który uzyskał najwyższą ilość punktów.

5. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie Konkursu jest Marek Mika – główny specjalista w Wydziale Obsługi Urzędu tel. 12/ 616 17 98, e-mail: marek.mika@um.krakow.pl

 

 

Regulamin konkursu

Formularz ofertowy

Oswiadczenia i wykazy Oferenta

Wzór Umowy Zlecenia Brokerskiego


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARIA RUSOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
EWA SARBIEWSKA
Data wytworzenia:
2017-03-15
Data publikacji:
2017-03-15
Data aktualizacji:
2017-03-15