Dokument archiwalny
termin przetargu: 16.05.2017 r. przetargi ustne nieograniczone na sprzedaz lokali mieszkalnych położonych przy ul. Dietla11, Al. Słowackiego 58, ul. Kraszewskiego 19

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Prezydent Miasta Krakowa

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych

stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

 

1. trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 13 o powierzchni użytkowej 89,88 m2, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Józefa Dietla Nr 11 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o powierzchni 3,79 m2 i udziałem wynoszącym 50/1000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 19 o powierzchni 0,0752 ha, położona w obrębie 14 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objęta KW KR1P/00002961/3.

 

Cena wywoławcza wynosi: 404 800,00 zł

Wadium wynosi: 41 000,00 zł

 

Kamienica położona przy ul. Dietla Nr 11 została wzniesiona w 1909 r. w technologii tradycyjnej, jest murowana z cegły ceramicznej pełnej, składa się z budynku frontowego oraz dwóch oficyn bocznych rozdzielonych dziedzińcem. Dach jest dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty papą na pełnym deskowaniu.

Kamienica ujęta jest w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków, położona jest także na terenie układu urbanistycznego Kazimierza ze Stradomiem, który wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A – 12 decyzją z dnia 23.02.1934 r. oraz na listę Dziedzictwa Światowego UNESCO i usytuowana jest na obszarze uznanym zarządzeniem Prezydenta RP z dnia 08.09.1994 r. za pomnik historii. Za najcenniejszą wartość zabytku uznaje się jego autentyzm, czyli stopień zachowania oryginalnej substancji obiektu. Ze względów konserwatorskich należy zatem dążyć do zachowania wszelkich wartościowych, historycznych i architektonicznych elementów budynku, świadczących o jego oryginalnej formie. Przedmiotowy lokal zachował, podlegające ochronie elementy zabytkowego wystroju i wyposażenia z czasów powstania kamienicy. Tak więc w celu zachowania wartości zabytkowych zastrzega się konieczność utrzymania oraz poddania konserwacji następujących elementów:

1. stolarki wejściowej do mieszkania, drzwi podwójnych, dwuskrzydłowych, płycinowych, profilowanych z opaską,

2. drzwi wewnętrznych wejściowych do pokoi, dwuskrzydłowych, płycinowych, częściowo przeszklonych, profilowanych wraz z opaską,

3. drzwi do kuchni i łazienki, drewnianych, jednoskrzydłowych, płycinowych z nadświetlem,

4. dwóch pieców kaflowych pokojowych z białych oraz z niebieskich kafli,

5. zabudowy drewnianej wnęki ściennej w korytarzu,

6. należy zachować fasety oraz historyczną wysokość pomieszczeń,

7. należy zachować układ przestrzenny mieszkania.

Dopuszcza się wymianę okien na nową stolarkę, z uwagą, iż nowe okna winny być wykonane jako drewniane z powtórzeniem podziałów i proporcji okien istniejących, z powtórzeniem detalu i wzorów historycznych, wyklucza się wymianę okien na stolarkę pcv. Przy remoncie lokalu należy stosować materiały przeznaczone do obiektów zabytkowych (wyklucza się stosowanie gładzi gipsowych). Pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. Budynek przy ul. Józefa Dietla nr 11 nie jest wpisany do rejestru zabytków indywidualną decyzją, znajduje się natomiast w obrębie układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków oraz na listę Dziedzictwa Światowego UNESCO. W związku z powyższym uzyskania pozwolenia konserwatorskiego wymaga zakres powodujący zmiany elewacji, dachu, gabarytu obiektu, to jest elementów mających wpływ na wpisany do rejestru zabytków układ urbanistyczny (np. wymiana okien). Działania dotyczące wnętrza obiektu niewpisanego do rejestru, objętego ewidencją konserwatorską, nie wymagają uzyskania pozwolenia konserwatorskiego, natomiast zgodnie z art. 39 ust.3 ustawy z dn. 7.07.1994 r. Prawo budowlane wymagają uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Lokal Nr 13 położony jest na trzecim piętrze budynku oficyny i budynku frontowego, wejście odbywa się z klatki schodowej oficyny, przez sień budynku frontowego i podwórko. Klatka schodowa oficyny jest drewniana, ściany wymagają odmalowania i uzupełnienia tynków.

Wejście do lokalu odbywa się przez podwójne, drewniane drzwi płycinowe, skrzydło zewnętrzne jest harmonijkowe. Lokal składa się z 7 pomieszczeń: trzech pokoi o powierzchniach 11,05 m2, 25,20 m2, 28,23 m2, kuchni o powierzchni 7,38 m2, łazienki o powierzchni 3,98 m2, wc o powierzchni 1,66 m2 i przedpokoju o powierzchni 12,38 m2 .

Z przedpokoju dostępne są poszczególne pomieszczenia, dwa pokoje w układzie przejściowym położone są w budynku frontowym pozostałe pomieszczenia w budynku oficyny. Stolarka okienna jest drewniana, skrzynkowa, z mosiężnymi klamkami, w jednym pokoju okna zostały wymienione na nowe pcv. Okna pomieszczeń mają wystawę wschodnią (widok na podwórko), z jednego pokoju północną (na ul. Dietla, Wawel). Stolarka drzwi jest drewniana, drzwi płycinowe, część z przeszklonymi polami, dwie pary drzwi dwuskrzydłowych. Drzwi do pozostałych pomieszczeń są jednoskrzydłowe. W pokojach i przedpokoju na podłodze położone są drewniane parkiety z wyjątkiem jednego pokoju. W łazience i wc jest terakota, a w kuchni płyty pilśniowe przykryte wykładziną pcv. Ściany są tynkowane i malowane farbą emulsyjną, w pomieszczeniach sanitarnych obłożone są w części terakotą. W łazience i pomieszczeniu wc w ścianach są liczne ubytki tynków. W pokojach są trzy piece kaflowe, jeden z pieców zamontowany jest w ścianie działowej między przedpokojem i pokojem. Dwa piece położone w pokojach o większych powierzchniach mają ozdobne kafle w kolorach kremowy i granatowy). W pomieszczeniu łazienki widoczne są przy ścianach i suficie rury odprowadzające spaliny z piecyka gazowego i grzewczego. W pomieszczeniach lokalu po ścianach rozprowadzone są rury ogrzewania gazowego etażowego i zamontowane są grzejniki. Lokal wyposażony jest w instalacje wodno – kanalizacyjną, elektryczną jednofazową, gazową, ogrzewanie jest indywidualne etażowe gazowe. Lokal wolny jest od obciążeń. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu.

W dziale III KW KR1P/00002961/3 prowadzonej dla nieruchomości gruntowej wpisana jest:

- „służebność oparcia realności niniejszą w całej długości, wysokości i szerokości z prawem oparcia sklepień piwnicznych i sufitów betonowych w kuchni, zasionkach i klozetach o mur graniczny i z prawem wpuszczenia do tej ściany weksli dla położenia belek, ale bez prawa naruszenia komina, na rzecz realności lspn 519 lwh 542 tej ks. gr. objętej”,

- „służebność oparcia o mur graniczny domu na tej realności stojącego, w całej jego długości, szerokości i wysokości, bez prawa czynienia w tym murze otworów i bez prawa wpuszczenia do takowego belek i trawersów na rzecz realności lspn 536 lwh 539 tej ks. gr. objętej”,

- „służebność przystawienia budynku o wschodnią ścianę tej realności i tej jedynie szerokości ściany, jako pozostaje po zabudowaniu jej budynkiem na realności uprawnionej stawianym, w całej jednak tegoż odcinku ściany wysokości i prawem wpuszczenia w ścianę tej żelaznych trawersów stropowych na każdym piętrze w miarę potrzeby, oraz potrzebnych ankrów jednakoż bez prawa czynienia w ścianie budynku slużebnego framug, dnem, kominów i innych otworów na rzecz realności lspis 522 lwh 540 tej ks. gr. objętych”.

Pierwszy przetarg na sprzedaż opisanego wyżej lokalu został przeprowadzony w dniu 20 września 2016 r. drugi w dniu 24 stycznia 2017 r.

 

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go oglądać w dniach 7.04.2017 r. i 8.05.2017 r. w godz. 14.00 - 15.00.

 

 

rzut lokalu mieszkalnego

rzut piwnicy

 

2. trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 12 o powierzchni użytkowej 77,43 m2, położonego w budynku mieszkalnym przy Al. Juliusza Słowackiego Nr 58, objętego KW KR1P/00498644/8 wraz z udziałem wynoszącym 77/1959 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 317 o powierzchni 0,0710 ha, położona w obrębie 46 jednostka ewidencyjna Krowodrza, objęta KW KR1P/00017760/2.

 

 

Cena wywoławcza wynosi: 362 400,00 zł

Wadium wynosi: 37 000,00 zł

 

Kamienica Nr 58 położona jest w zwartej zabudowie narożnika Al. Juliusza Słowackiego i ul. Śląskiej, jest to budynek o pięciu kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony. Kamienica została wzniesiona w latach 1930-1931 r. wg. projektu Alfreda Diducha i Stefana Landsbergera w technologii tradycyjnej. W budynku są 23 lokale mieszkalne, z czego część jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej. Kamienica wyposażona jest w windę. Stan techniczny i utrzymania budynku jest dobry, wnętrze jest jednorodne stylistycznie, typowe dla epoki powstania budynku, modernistyczne.

Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków indywidualną decyzją, jednakże ujęta jest w gminnej ewidencji zabytków. Ochronie podlega przede wszystkim bryła, gabaryty, wystrój architektoniczny i podziały elewacji wraz ze stolarką okienną i bramną. Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi dla utrzymania spójności architektonicznej i stylowej elewacji kamienicy, w lokalu mieszkalnym Nr 12 należy zachować stolarkę okienną, a w przypadku złego stanu dopuszczalna jest jej wymiana pod warunkiem odtworzenia podziałów, profili, proporcji oraz białej kolorystyki tzn. okna winny być:

- okno trójskrzydłowe ze ślemieniem trójskrzydłowym nadświetlem,

- okno w zaokrąglonym narożniku kamienicy – czteroskrzydłowe ze ślemieniem i czteroskrzydłowym nadświetlem,

- okno balkonowe – trójskrzydłowe ze ślemieniem trójskrzydłowym nadświetlem, w miejscu skrzydła środkowego drzwi balkonowe dołem pełne, jednopłycinowe, pod bocznymi skrzydłami schowki o płycinowych drzwiczkach.

Przy wymianie okien należy przełożyć mosiężne klameczki. Ponadto zgodnie ze stanowiskiem konserwatorskim należy zachować oryginalną drewnianą stolarkę drzwi wejściowych do lokalu wraz z mosiężną klamką, a w przypadku złego stanu zachowania dopuszczalne jest jej odtworzenie z przełożeniem klamki tj. drzwi drewniane, o jednej płycinie i profilowanej framudze przy utrzymaniu jednolitej kolorystyki drzwi w całej klatce schodowej kamienicy. Zalecane jest także zachowanie oryginalnej stolarki drzwi wewnętrznych:

- pełne, jednopłycinowe, o mosiężnej klamce – 2szt.

- drzwi przeszklone, sześciopolowe o mosiężnej klamce – 3 szt.

- drzwi dwuskrzydłowe, skrzydła jednopłycinowe o mosiężnej klamce – 1 szt.

Lokal Nr 12 położony jest na trzecim piętrze budynku, składa się obecnie z sześciu pomieszczeń: trzech pokoi, przedpokoju oraz dwóch łazienek. Wejście odbywa się z korytarza do przedpokoju, pokoje są jasne, o wystawie wschodniej. Stolarka okienna jest drewniana, skrzynkowa, okna trójskrzydłowe z nadświetlem, w jednym z pokoi znajdują się drzwi balkonowe. Stolarka drzwi jest w większości pierwotna, są to drzwi drewniane, z przeszklonymi płycinami i mosiężnymi klamkami. W łazienkach na podłodze położone są płytki pcv, w pokojach i przedpokoju drewniany parkiet oraz plastikowe panele. Ściany w pomieszczeniach malowane są farbą emulsyjną, w łazienkach oraz w części przedpokoju, która była zagospodarowana jako aneks kuchenny na ścianie położone są flizy. W jednej z łazienek na suficie znajduje się ozdobna gipsowa rozeta. W ścianie działowej miedzy łazienkami występują trzy otwory kwadratowe przy suficie. Część przedpokoju, która została wtórnie wydzielona z pokoi ma obniżoną wysokość w stosunku do pozostałych pomieszczeń o ok. 50 cm. Dwa pokoje są w układzie amfiladowym. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie centralne zasilane z sieci miejskiej. Przeprowadzona w dniu 24.02.2015r. okresowa kontrola kominiarska przewodów kominowych wykazała, iż przewody wentylacyjne w lokalu Nr 12 są drożne i działają prawidłowo. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu. Lokal wolny jest od obciążeń. W dziale III KW KR1P/ 00017760/2 prowadzonej dla nieruchomości gruntowej wpisane jest ostrzeżenie o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym oraz wszczęcie egzekucji, natomiast w dziale IV hipoteka przymusowa. Wpisy te nie dotyczą lokalu Nr 12, będącego przedmiotem zbycia. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowego lokalu został przeprowadzony w dniu 18 października 2016 r. drugi w dniu 24 stycznia 2017 r.

 

 

 

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go oglądać w dniach 6.04.2017 r. i 21.04.2017 r. w godz. 14.00 – 14.30.

 

rzut lokalu mieszkalnego

 

 

3. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 6 o powierzchni użytkowej 101,54 m2, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. J. I. Kraszewskiego Nr 19 wraz z udziałem wynoszącym 1101/10000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 150 o powierzchni 0,0299 ha, położona w obrębie 14 jednostka ewidencyjna Krowodrza, objęta KW KR1P/00000701/9.

 

 

Cena wywoławcza wynosi: 663 000,00 zł

Wadium wynosi: 67 000,00 zł

 

 

Budynek Nr 19 przy ul. J. I. Kraszewskiego jest położony w zwartej zabudowie kamienic mieszkalno - usługowych, został wzniesiony ok. 1935 r. w technologii tradycyjnej, murowany z cegły. Jest to budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczony. Budynek i klatka schodowa są w ogólnym stanie technicznym dobrym, elewacja i klatka schodowa zostały odnowione.

Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków indywidualną decyzją, jednakże ujęta jest w gminnej ewidencji zabytków. Ochronie podlega przede wszystkim bryła, gabaryty, wystrój architektoniczny i podziały elewacji wraz ze stolarką okienną i bramną. Zgodnie ze stanowiskiem konserwatorskim w lokalu Nr 6 należy zachować oryginalną stolarkę okienną tj. okna dwuskrzydłowe o trójpolowych skrzydłach oraz drzwi balkonowe (dwuskrzydłowe, skrzydła czteropolowe, trzy górne pola przeszklone, z jednopolowym nadświetlem). W przypadku złego stanu zachowania dopuszcza się wymianę ww. stolarki, pod warunkiem odtworzenia podziałów, profili, proporcji oraz białej kolorystyki. Ponadto dla utrzymania spójności architektonicznej i stylowej kamienicy należy zachować stolarkę drzwi wejściowych (tj. drzwi dwuskrzydłowe, płycinowe), winna zostać także zachowana stolarka drzwiowa wewnętrzna – drewniana, jednoskrzydłowa, płycinowa (dwupolowa) oraz płycinowa przeszklona (dołem płycina, powyżej sześciopolowe przeszklenia), o profilowanych framugach, a także parkiety.

Lokal położony jest na pierwszym piętrze budynku, wejście odbywa się przez dwuskrzydłowe drzwi drewniane starego typ bezpośrednio z korytarza klatki schodowej. Lokal składa się z dziewięciu pomieszczeń: dwa przedpokoje o powierzchniach 1,05 m2 i 12,09 m2, dwóch spiżarek o powierzchniach 0,50 m2 i 0,65 m2, trzech pokoi o powierzchniach 31,35 m2, 21,88 m2 i 21,30 m2, kuchni o powierzchni 8,75 m2 i łazienki z wc o powierzchni 3,97 m2. Z przedpokoju odbywa się wejście do pozostałych pomieszczeń, dwa pokoje są w układzie przejściowym. Na ścianach pomieszczeń położone są tynki cementowo-wapienne malowane farbą emulsyjną, w łazience częściowo położone są na ścianach płytki ceramiczne, w kuchni do połowy wysokości ściany malowane są farbą olejną. Na podłogach w przedpokoju i pokojach położone są drewniane parkiety, w kuchni deski drewniane przykryte wykładziną pcv, w łazience na podłodze jest lastriko. Pomieszczenia są jasne, stolarka okienna jest drewniana, skrzynkowa, w jednym pokoju okna i drzwi balkonowe nowe, pcv, dwuskrzydłowe o skrzydłach jednopolowych. W pozostałych okna są drewniane, skrzynkowe. Wyjścia na balkony są w pokoju i kuchni. Stolarka drzwi wewnętrznych jest drewniana, pierwotna. W kuchni znajduje się wnęka zagospodarowana na spiżarkę. W pokojach znajdują się piece kaflowe. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie w budynku jest indywidualne elektryczne (piece akumulacyjne). W wyniku przeprowadzonego w dniu 10.02.2016 r. przeglądu kominiarskiego ustalono, iż w lokalu brak jest dostępnych przewodów spalinowych, które umożliwiłyby zainstalowanie w nim ogrzewania gazowego. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu. Lokal wolny jest od obciążeń. W dziale III KW KR1P/00000701/9 wpisane są ograniczone prawa rzeczowe:

- służebności przytyku budynku na parceli l.kat 1800/21( obecnie działka nr 151) wystawić się mającego o ścianę wschodnią budynku na parceli l.kat 1796/1 ( obecnie część działki nr 150) względnie i 1800/38 ( obecnie część działki nr 150) przez całą tego muru wysokość, względnie szerokość i długość, jednak bez prawa prowadzenia wzdłuż ściany służebnej kominów, bez prawa wpuszczania tamże belek lub trawersów i bez prawa prowadzenia wzdłuż niej jakichkolwiek rur odpływowych na rzecz każdoczesnych właścicieli parcel l.kat 1800/21 czyli realności lwh 169 tej ks. obj. (1930 r.)

- służebności przytyku względnie oparcia południowej ściany budynku na realności lwh 304 wystawić się mającej o południową ścianę kamienicy na realności tej stojącej w całej głębokości, szerokości i wysokości tejże ściany jednak pod zastrzeżeniami w tej umowie ustalonymi, na rzecz każdoczesnych właścicieli realności lwh 304 tej ks/ obj.

 

Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go oglądać w dniach 30.03.2017 r. w godz. 14.00 – 15.00 i 26.04.2017 r. w godz. 14.00 – 14.30.

 

rzut lokalu mieszkalnego

 

 

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 w dniu 16 maja 2017 r. w sali konferencyjnej, pok. 18

 

 

poz. 1 – godz. 9.00           poz. 3 – godz. 11.00

poz. 2 – godz. 10.00

 

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:

- przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3-4, prowadzony w Banku PKO BP SA Nr 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu

11 maja 2017 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

 

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Krakowa

 

- w gotówce w kasie Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4- parter najpóźniej do dnia 11 maja 2017 r. kasa przyjmuje wpłaty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.40-15.00 (wpłaty w kasie kwoty do równowartości 15 000 €).

 

 

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedaż lokali mieszkalnych zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (tekst jednolity Dz.U z 2016 r, poz. 710 – z póź. zm.). Cena nabycia lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu lub do dnia zawarcia umowy nie dokona wpłaty ceny nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1061- z póź. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 12 616-9808 lub 12 616-9809, w godzinach pracy urzędu.

 

Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl Finanse i Mienie/ Nieruchomości Miasta Krakowa/ Przetargi na Nieruchomości/.

 

Przetargi zostaną przeprowadzone na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, 2260) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

 

 

 

 

 

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA MAJCHERCZYK
Data wytworzenia:
2017-03-14
Data publikacji:
2017-03-16
Data aktualizacji:
2017-03-16