Dokument archiwalny
Wyniki weryfikacji formalno-prawnej wniosków złożonych w ramach budżetu obywatelskiego 2015

Zapraszamy do zapoznania się w wynikami weryfikacji formalno-prawnej wniosków złożonych w ramach budżetu obywatelskiego.

 

Wyniki weryfikacji zawierają informacje:

 

  • W przypadku oceny pozytywnej – lista projektów „przyjętych" zawierająca krótki opis projektu, szacunkowy koszt realizacji projektu, charakterystyka długoterminowych skutków w razie realizacji zadania.
  • W przypadku oceny negatywnej – lista projektów „odrzuconych" zawierająca uzasadnienie dla oceny negatywnej.

 

Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego (Załącznik do uchwały VII/107/15 Rady Miasta Krakowa z dn. 11 lutego 2015 r.), w przypadku odrzucenia projektu w wyniku weryfikacji Wnioskodawcy lub jego przedstawicielowi przysługuje możliwość złożenia protestu.

Protest w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem należy złożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomość wyników weryfikacji, tj. do 8 czerwca br.:

 

  • Mailowo na adres budzetobywatelski@um.krakow.pl;
  • Osobiście w Miejskim Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych (MOWIS), os. Centrum C 10, pok. 106;
  • Osobiście na dziennikach podawczych Urzędu Miasta Krakowa.

 

Protesty będą rozpatrywane przy udziale Wnioskodawcy (lub jego przedstawiciela), przedstawicieli jednostek merytorycznych dokonujących oceny formalno-prawnej wniosków oraz przedstawicieli Rady Budżetu Obywatelskiego. Spotkania w sprawie rozpatrzenia protestów odbędą się 8 czerwca w godzinach 11:30 – 15:00, sala 303, Plac Wszystkich Świętych 3-4 oraz 9 czerwca w godzinach 7:30 – 14:00, sala Dietla, Plac Wszystkich Świętych 3-4.

 

 

UWAGA!

Losowanie numerów projektów poddanych pod głosowanie nastąpi dopiero po zakończeniu procedury rozpatrywania protestów! Ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie zostanie opublikowania do 12 czerwca.

 

 

 

Wyniki weryfikacji:

 

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

 

 

 

PROJEKTY DZIELNICOWE

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ALINA BRATKO
Data wytworzenia:
2015-06-02
Data publikacji:
2015-06-02
Data aktualizacji:
2015-06-05