Dokument archiwalny
Dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. - składanie wniosków

Dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r.

Dodatek energetyczny przysługiwać będzie osobie, która spełnia łącznie 3 warunki:

1) ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
2) jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
3) zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna.

 

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. dla gospodarstwa domowego:
1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,36 zł/miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,77 zł/miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,93 zł/miesiąc.

 

Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego będą przyjmowane przez Wydział Spraw Społecznych przy ul. Stachowicza 18 oraz na os. Zgody 2  od dnia 2 stycznia 2014 r.

 

Wzór wniosku o dodatek energetyczny do pobrania jest tutaj.

 

Do wniosku należy dołączyć kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej.
UWAGA! Stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej musi być osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, a nie inny członek rodziny!

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAŁGORZATA ŻMUDZKA
Data wytworzenia:
2013-12-05
Data publikacji:
2013-12-05
Data aktualizacji:
2013-12-18