Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

WS-08.6341.2.42.2013.AZ                                                                                    Kraków,19.07.2013r.

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

Działając na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. 2012r. poz. 145) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013r. poz. 267) podaję do publicznej wiadomości, że z Urzędu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków opadowych i przemysłowych trzema istniejącymi wylotami do potoku Baranówka z terenu Zakładu Ceramiki Budowlanej w Zesławicach udzielonego decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 31.12.2012r. znak: ŚR.IV.MRoż.6811/2-12/02 zmienioną decyzją z dnia 08.11.2007r. znak: ŚR.IV.MSa.6811-96-07.


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA IBEK
Data wytworzenia:
2013-07-19
Data publikacji:
2013-07-19
Data aktualizacji:
2013-07-19