Dokument archiwalny
Opłaty za korzystanie ze środowiska - zmiana systemu rozliczania opłat

Urzad Marszałkowski Województwa Małopolskiego informuje, że w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska wprowadzoną na podstawie art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, od 1 stycznia 2013 roku podmiot korzystający ze środowiska powinien prowadzić aktualizowaną co roku ewidencję zawierającą informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska.

W związku z powyższym podmioty korzystające ze środowiska powinny wnieść opłatę oraz przedłożyć wykazy do urzędu marszałkowskiego za 2013 rok w terminie do 31 marca 2014 roku.

więcej o zmianach przepisów

Opłaty wnosi się za:

  • Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza - m.in. procesy technologiczne, przeładunek benzyn silnikowych, kotły, silniki spalinowe, chów lub hodowla drobiu, lakiernie,
  • Pobór wód - z własnych ujęć, wody podziemne, powierzchniowe,
  • Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, m.in. ścieki, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych,
  • Składowanie odpadów.

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.

Strona Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa dot Opłat za korzystanie ze środowiska

Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dot opłat za korzystanie ze środowiska


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JACEK DERKACZ
Data wytworzenia:
2013-03-26
Data publikacji:
2013-03-26
Data aktualizacji:
2013-03-26