Awans zawodowy nauczycieli


 

 

Informacja o postępowaniu egzaminacyjnym na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego [pdf]

 

WNIOSEK O PODJĘCIE POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO. [pdf]

 

WNIOSEK O PODJĘCIE POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO. [word]

 

POŚWIADCZONE KOPIE DOKUMENTÓW - WYJAŚNIENIE. [pdf]

 

ZARZĄDZENIE NR 2015/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoHarmonogramy egzaminów na nauczyciela mianowanego: