Awans zawodowy nauczycieli


 

 

Informacja o postępowaniu egzaminacyjnym na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego [pdf]

 

WNIOSEK O PODJĘCIE POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO [pdf]

 

WNIOSEK O PODJĘCIE POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO [word]

 

POŚWIADCZONE KOPIE DOKUMENTÓW - WYJAŚNIENIE. [pdf]

 

 

ZARZĄDZENIE NR 1956/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli geografii, chemii, biologii, przyrody, religii, etyki i filozofii, wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej, wychowania przedszkolnego, nauczania wczesnoszkolnego oraz nauczania zintegrowanego, wychowawców w świetlicach szkolnych, przedmiotów artystycznych oraz języków obcych z wyjątkiem języka angielskiego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

ZARZĄDZENIE NR 1980/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli/wychowawców, w zespołach szkół specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych, Zespole Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych i Przedszkolu Specjalnym Nr 100, prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

ZARZĄDZENIE NR 2115/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli – psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i innych specjalistów zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

Zarządzenie nr 2174/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli języka polskiego, historii i nauczycieli bibliotekarzy zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

Zarządzenie nr 2183/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli języka angielskiego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

Zarządzenie nr 2184/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

ZARZĄDZENIE nr 2228/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli matematyki, fizyki, informatyki, techniki, przedsiębiorczości, przysposobienia obronnego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

 


Harmonogramy egzaminów na nauczyciela mianowanego: