BIP MJO - Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie

Struktura organizacyjna

Zespół Szkół Budowlanych Nr1 w Krakowie tworzą:

  • Technikum Budowlane Nr1
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr1,
  • Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr1,
  • VI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Władze  szkoły:

mgr  Andrzej  Mielczarek                                 -   Dyrektor

mgr  Joanna Cibor                                          -   v - ce  Dyrektor

mgr inż. Bożena Niedenthal                              -   v - ce  Dyrektor

mgr Teresa Figiel                                           -   Kierownik  Szkolenia Praktycznego

 

 

 

Adres wszystkich powyższych szkół:

 

Zespół Szkół Budowlanych Nr 1
ul. Jerzego Szablowskiego 1
30–127 Kraków

tel. 126371353,  126374882

fax: 126371909

email: zsbnr1@poczta.onet.pl

 

orazp.o. Kierownika Internatu    mgr  Małgorzata Dziadkowiec