BIP MJO - Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie

Struktura organizacyjna

Zespół Szkół Budowlanych Nr1 w Krakowie tworzą:

  • Technikum Budowlane Nr1
  • Szkoła Branżowa I stopnia Nr1,
  • Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr1,
  • VI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych


Władze  szkoły:

 mgr  Andrzej  Mielczarek      -  Dyrektor

            mgr  Joanna Cibor               -   v - ce  Dyrektor

            mgr inż. Bożena Niedenthal   -   v - ce  Dyrektor

                                    mgr Teresa Figiel                -   Kierownik  Szkolenia Praktycznego

 

 

 

Adres wszystkich powyższych szkół:

 

Zespół Szkół Budowlanych Nr 1
ul. Jerzego Szablowskiego 1
30–127 Kraków

tel. 126371353,  126374882

fax: 126371909

email: zsbnr1@poczta.onet.pl

 

oraz

p.o. Kierownika Internatu - mgr  Małgorzata Dziadkowiec