STYPENDIA SPORTOWE MIASTA KRAKOWA

 

Wyróżnienie to przyznawane jest corocznie na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.) oraz uchwały Nr CXVI/1828/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych Miasta Krakowa, w tym stypendiów olimpijskich, dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym reprezentującym podmioty sportowe działające w oparciu o ustawę z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie funkcjonujące na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

 

STYPENDYŚCI 2017:

ZARZĄDZENIE Nr 1784/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 12.07.2017 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych Miasta Krakowa dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

 

Uchwała CXVI/1828/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych Miasta Krakowa, w tym stypendiów olimpijskich, dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

!!!UWAGA!!! wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 245/15 z 11.06.2015 r.

 

Wniosek o stypendium składa stowarzyszenie kultury fizycznej, którego siedzibą jest Miasto Kraków.

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO

 


Archiwum:

 

STYPENDYŚCI 2016:

Zarządzeniem Nr 2569/2016 z dnia 30 września 2016 r. Prezydent Miasta Krakowa przyznał stypendia sportowe Miasta Krakowa dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.


STYPENDYŚCI 2015:

Zarządzeniem Nr 1958/2015 z dnia 24 lipca 2015 r. Prezydent Miasta Krakowa przyznał stypendia sportowe Miasta Krakowa dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.


STYPENDYŚCI 2014 :

Zarządzeniem nr 1042/2014 z dnia 16.04.2014 r. Prezydent Miasta Krakowa przyznał stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Zarządzenie nr 2188/2014 z dnia 08.08.2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 1042/2014 z dnia 16.04.2014r. Prezydenta Miasta Krakowa.

Zarządzenie nr 3715/2014 z dnia 17.12.2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 1042/2014 z dnia 16.04.2014r. Prezydenta Miasta Krakowa.

Zarządzeniem nr 3391/2014 z dnia 26.11.2014 r. Prezydent Miasta Krakowa przyznał II część stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.         

 

STYPENDYŚCI 2013 r.   

Stypendyści w 2012 roku
Stypendyści w 2011 roku
Stypendyści w 2010 roku

Stypendyści w 2009 roku

Stypendyści w latach 2002-2008


Więcej informacji w Wydziale Sportu, al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 514, tel: 12 616 94 02.