Dokument archiwalny

Informacje na temat czasowej zmiany sposobu publikowania Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa

Awaria aplikacji została usunięta, a sposób publikowania Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa został przywrócony w dotychczasowej formie.

Wszystkie zarządzenia są publikowane i dostępne na stronie » STRONA GŁÓWNA » WŁADZE I MIASTO » PRAWO » Zarządzenia Prezydenta.

 

Zarządzenia podpisane w okresie od 02-03-2018 do 22-03-2018 zostały opublikowane na tymczasowej stronie [+ link], jednak nie zawierają pełnych danych w zakresie informacji o statusie aktu oraz stanie jego realizacji, brak jest również pełnej informacji o aktach powiązanych (uchylających, uchylanych, zmieniających i zmienianych).

 

 

W przypadku wątpliwości lub pytań w zakresie ważności aktu prosimy o kontakt z Referatem Regulacji Normatywnych.