BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Aukcje i przetargi na lokale użytkowe

 

Aukcja przeprowadzana w dniu 18.10.2018 r.

Załączniki

1. Tabelaryczny wykaz lokali przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji w dniu 18.10.2018 r.,

2. Wykaz Lokali użytkowych GMK,

3. Ogłoszenie ws. przeprowadzenia w dniu 18.10.2018 r. aukcji na najem lokali użytkowych,

4. Oferty do udziału w aukcji na najem lokalu użytkowego,

5. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa 1300/2015 r. z dnia 28.05.2015 r. wraz z załącznikiem,

6. Umowa na najem nieruchomości,

7. Pismo dot. składania ofert,

8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.


Aukcja przeprowadzana w dniu 26.07.2018 r.

Załączniki

1. Tabelaryczny wykaz lokali przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji w dniu 26.07.2018 r

2. Wykaz lokali Gminy Miejskiej Kraków

3. Ogłoszenie ws. przeprowadzenia w dniu 26 Lipca 2018 r. aukcji na najem lokali użytkowych

4. Oferta do udziału w aukcji na najem lokalu użytkowego

5. Załącznik do Zarządzenia 1300_2015

5. Zarządzenie 1300_2015 Prezydenta Miasta Krakowa

6. Umowa najmu lokalu ZIKiT wzór 2017

7. Informacja dot. składania dokumentów


Aukcja przeprowadzana w dniu 04.07.2018 r.

Załączniki

1. Tabelaryczny wykaz lokali przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji w dniu 04.07.2018 r.

2. Wykaz Lokali użytkowych GMK

3. Ogłoszenie ws. przeprowadzenia w dniu 04.07.2018 r. aukcji na najem lokali użytkowych

4. Oferty do udziału w aukcji na najem lokalu użytkowego

5. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa 1300/2015 r. z dnia 28.05.2015 r. wraz z załącznikiem

6. Umowa na najem nieruchomości

7. Pismo dot. składania ofert

 

Aukcja przeprowadzana w dniu 15.03.2018 r.

Załączniki

1. Tabelaryczny wykaz lokali przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji w dniu 15.03.2018 r.

2. Ogłoszenie ws. przeprowadzenia w dniu 15.03.2018 r. aukcji na najem lokali użytkowych

3. Oferty do udziału w aukcji na najem lokalu użytkowego

4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa 1300/2015 r. z dnia 28.05.2015 r. wraz z załącznikiem

5. Umowa na najem nieruchomości

6. Pismo dot. składania ofert