Dokument archiwalny

Konkurs MECENAS KULTURY KRAKOWA roku 2017

 

 

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczyna się kolejna edycja konkursu Mecenas Kultury Krakowa.

Jego celem jest wspieranie i propagowanie współpracy pomiędzy środowiskiem gospodarczym, a środowiskiem artystycznym, instytucjami kultury oraz gospodarzami obiektów zabytkowych na terenie Krakowa.

Tytuły Mecenasa Kultury Krakowa przyznawane są corocznie za miniony rok kalendarzowy w czterech równorzędnych kategoriach:

-Kategoria Donator - za stałe i znaczące współfinansowanie instytucji i wydarzeń kulturalnych związanych z Krakowem,

-Kategoria Sponsor - za najciekawszą formę i efektywność mecenatu,

-Kategoria za działania na rzecz ochrony zabytków,

-Kategoria Patron Medialny.

Tytuł Mecenas Kultury Krakowa przyznaje Prezydent Miasta Krakowa na wniosek Bractwa Mecenatu Kultury.

Do zgłaszania kandydatur do tytułu Mecenasa Kultury Krakowa uprawnione są osoby prywatne, instytucje publiczne, stowarzyszenia i fundacje.

 

Formularze wniosków o przyznanie tytułu: Mecenas Kultury Krakowa można pobrać w Kancelarii Magistratu pl. Wszystkich Świętych 3-4 oraz z Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa , gdzie zamieszczone zostały szczegółowe informacje o konkursie (Procedura KD-10).

Wnioski należy składać w Kancelarii Magistratu - pl. Wszystkich Świętych 3-4 od 12 lutego do 30 kwietnia 2018 r.

 

Dodatkowe informacje w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr telefonu (12) 616 1913.