Referat Transportu i Działalności Regulowanej

Egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką (TAXI) 

 

 

 

 

31-549 Kraków ,al. Powstania Warszawskiego 10

Kierownik Referatu: Konrad Kuźma

telefon: 12 616 9354, fax 12 616 9353, boks 83A

 

Kontakt e-mail: www.bip.krakow.pl/idz

 

 

Twoją sprawę załatwią

 

Andrzej Dzierża tel. 12 616 9474, fax 12 616 9162, boks 82
Dariusz Gajęcki tel. 12 616 9356, fax 12 616 9162, boks 82

 

 

poniedziałek - piątek 7.40 do 15.30

 

 

Przepisy regulujące wykonywanie usług przewozowych taksówką

 

- uchwała Nr LXXVI/977/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie stref taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków

- uchwała Nr LXIII/581/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2004 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych

- uchwała Nr LXIII/582/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2004 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków

- uchwała Nr XCII/1367/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia wymagań uprawniających do wykonywania transportu drogowego taksówką

- Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego  z dnia 3 marca 2017 r. poz. 1648 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Gminy Miejskiej

Kraków

- Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 3 marca 2017 r. poz. 1647 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych

-Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 13 lipca 2009 r. Nr 407 poz. 2951 - Uchwała Rady Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie stref taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków

 

Egzamin z transportu drogowego taksówką

 

Krok po kroku

1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (druk dostępny również w Urzędzie).

 

2. Do wniosku dołącz opłatę za egzamin oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Opłaty w wysokości 140 zł. można dokonać w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy 90 1020 2892 0000 5802 0590 0990.

 

3. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej, która musi przedłożyć pisemne upoważnienie wraz z opłatą skarbową za udzielenie pełnomocnictwa w wysokości 17 zł - nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Miejsce złożenia wniosku - Referat Transportu i Działalności Regulowanej, al. Powstania Warszawskiego 10, centrum administracyjne, I piętro, boks  82.

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000.

 

4. Egzamin odbywa się w budynku Urzędu Miasta Krakowa na os. Zgody 2 (należy mieć przy sobie dokument tożsamości). Z wyznaczonego terminu można zrezygnować zgłaszając się osobiście w miejscu, w którym składano dokumenty. Za rezygnację z wyznaczonego terminu nie ponosi się żadnych kosztów chyba, że dokonywana jest w terminie krótszym niż 7 dni od wyznaczonego terminu egzaminu - powoduje to utratę 50% opłaty. W przypadku nie stawienia się na egzamin, osoba traci 50% opłaty.

 

5. Wynik egzaminu można uzyskać telefonicznie (12 616 9474) lub osobiście w terminie 3 dni roboczych od daty egzaminu (adres Referat Transportu i Działalności Regulowanej, al. Powstania Warszawskiego 10, centrum administracyjne, I piętro, boks 82).

 

6. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, należy zgłosić się do Referat Transportu i Działalności Regulowanej, al. Powstania Warszawskiego 10, centrum administracyjne, I piętro, boks 82, celem odebrania zaświadczenia o ukończeniu kursu i zdania egzaminu.

 

 

Przydatne informacje dotyczące egzaminu

Regulamin egzaminowania i pracy komisji egzaminacyjnej

Zasady egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką

Zakres wiedzy wymagany na egzaminie 

Wykaz pytań egzaminacyjnych z zakresu położenia obiektów

Wykaz pytań egzaminacyjnych z zakresu położenia ulic

Wykaz pytań egzaminacyjnych z zakresu tras przejazdu

Wykaz pytań egzaminacyjnych z zakresu przepisów miejscowych

 

 

Dodatkowe informacje

Wykaz ośrodków przygotowujących do egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką

Wykaz korporacji taksówkowych w Krakowie

 

Interaktywny plan Krakowa 

Strefy taryfowe dla przewozu taksówkami osobowymi

Przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie dminy miejskiej Kraków - w drukarkach z dwustronnym wydrukiem wybrać opcję "krótka krawędź"

Wzór dwustronnej naklejki (cennik + informacje dla pasażera) (word)