Referat Transportu i Działalności Regulowanej

Egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką (TAXI) 

 

 

 

 

31-549 Kraków ,al. Powstania Warszawskiego 10

Kierownik Referatu: Konrad Kuźma

telefon: 12 616 9354, fax 12 616 9353, boks 83A

 

Kontakt e-mail: www.bip.krakow.pl/idz

 

 

Twoją sprawę załatwią

 

Andrzej Dzierża tel. 12 616 9161, fax 12 616 9162, boks 82
Dariusz Gajęcki tel. 12 616 9356, fax 12 616 9162, boks 82
Cezary Stryjak tel. 12 616 9474, fax 12 616 9162, boks 82

 

 

Godziny przyjęć

poniedziałek - piątek 7.40 do 15.30

 

 

 

     INFORMATOR DLA PASAŻERÓW TAKSÓWKI

 Informator

pobierz/wydrukuj- pdf.

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                        

 

Przepisy regulujące wykonywanie usług przewozowych taksówką

 

- uchwała Nr LXXVI/977/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie stref taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków

- uchwała Nr LXIII/581/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2004 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych

- uchwała Nr LXIII/582/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2004 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków

- uchwała Nr XCII/1367/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia wymagań uprawniających do wykonywania transportu drogowego taksówką

- Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego  z dnia 3 marca 2017 r. poz. 1648 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Gminy Miejskiej

Kraków

- Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 3 marca 2017 r. poz. 1647 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych

-Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 13 lipca 2009 r. Nr 407 poz. 2951 - Uchwała Rady Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie stref taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków

 

Egzamin z transportu drogowego taksówką

 

Krok po kroku

1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (druk dostępny również w Urzędzie).

 

2. Do wniosku dołącz opłatę za egzamin oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Opłaty w wysokości 140 zł. można dokonać w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy 90 1020 2892 0000 5802 0590 0990.

 

3. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej, która musi przedłożyć pisemne upoważnienie wraz z opłatą skarbową za udzielenie pełnomocnictwa w wysokości 17 zł - nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Miejsce złożenia wniosku - Referat Transportu i Działalności Regulowanej, al. Powstania Warszawskiego 10, centrum administracyjne, I piętro, boks  82.

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000.

 

4. Egzamin odbywa się w budynku Urzędu Miasta Krakowa na os. Zgody 2 (należy mieć przy sobie dokument tożsamości). Z wyznaczonego terminu można zrezygnować zgłaszając się osobiście w miejscu, w którym składano dokumenty. Za rezygnację z wyznaczonego terminu nie ponosi się żadnych kosztów chyba, że dokonywana jest w terminie krótszym niż 7 dni od wyznaczonego terminu egzaminu - powoduje to utratę 50% opłaty. W przypadku nie stawienia się na egzamin, osoba traci 50% opłaty.

 

5. Wynik egzaminu można uzyskać telefonicznie (12 616 9474) lub osobiście w terminie 3 dni roboczych od daty egzaminu (adres Referat Transportu i Działalności Regulowanej, al. Powstania Warszawskiego 10, centrum administracyjne, I piętro, boks 82).

 

6. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, należy zgłosić się do Referat Transportu i Działalności Regulowanej, al. Powstania Warszawskiego 10, centrum administracyjne, I piętro, boks 82, celem odebrania zaświadczenia o ukończeniu kursu i zdania egzaminu.

 

 

Przydatne informacje dotyczące egzaminu

Regulamin egzaminowania i pracy komisji egzaminacyjnej

Zasady egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką

Zakres wiedzy wymagany na egzaminie 

Wykaz pytań egzaminacyjnych z zakresu położenia obiektów

Wykaz pytań egzaminacyjnych z zakresu położenia ulic

Wykaz pytań egzaminacyjnych z zakresu tras przejazdu

Wykaz pytań egzaminacyjnych z zakresu przepisów miejscowych

 

 

Dodatkowe informacje

Wykaz ośrodków przygotowujących do egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką

Wykaz korporacji taksówkowych w Krakowie

 

Interaktywny plan Krakowa 

Strefy taryfowe dla przewozu taksówkami osobowymi

Przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie dminy miejskiej Kraków - w drukarkach z dwustronnym wydrukiem wybrać opcję "krótka krawędź"

Wzór dwustronnej naklejki (cennik + informacje dla pasażera) (word)