BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

ZP 54/2017 Zakup i dostawa wyrobów medycznych; data zamieszczenia: 13.12.2017

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SIWZ

 

Załącznik nr 1 - Wzór oferty

 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 25 a

 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23

 

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

 

Załącznik nr 5 - Tabela asortymentowo – cenowa

 

Załącznik nr 6 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 20.12.2017


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 22.12.2017


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 27.12.2017

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 27.12.2017


Pytania i odpowiedzi - 27.12.2017


Modyfikacja załącznika nr 5 - 27.12.2017


Pytania i odpowiedzi - 28.12.2017


Informacja z otwarcia ofert - 04.01.2018


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 31.01.2018

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DR N. MED. JERZY FRIEDIGER
Osoba publikująca:
IWONA WOLNICKA
Data wytworzenia:
2017-12-13
Data publikacji:
2017-12-13
Data aktualizacji:
2018-01-31