BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

ZP 50/2017 Zakup i dostawa różnych łóżek szpitalnych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie - data zamieszczenia :15.11.2017 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załacznik nr 1- wzór oferty

Załacznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia

Załacznik nr 3 - warunki gwarancji i serwisu

Załacznik nr 4 - wzór umowy

Załacznik nr 5 - oświadczenie art. 25 a

Załacznik nr 6 - oświadczenie art 24 ust. 1 pkt 23

Załacznik nr 7 - zobowiązanie

Pytania i odpowiedzi - 20.11.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 21.11.2017

Pytania i odpowiedzi - 21.11.2017

Informacja po otwarciu ofert- 28.11.2017

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 01.12.2017

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-12-01 11:56:24
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-11-28 08:14:45
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-11-21 14:52:37
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-11-20 12:41:39
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-11-20 12:40:59
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-11-15 11:20:58
ELŻBIETA JASTRZĘBSKA-KUKAWKA
 Publikacja