BIP MJO - Krakowskie Forum Kultury
DYREKTOR Krakowskiego Forum Kultury
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Realizator


1. Wymagania formalne

1. Wykształcenie: preferowane wyższe; studia o kierunkach związanych z kulturą lub pedagogiką.

2. Doświadczenie zawodowe: minimum 2-letnia praktyka na podobnym stanowisku.

3. Znajomość języków obcych: język angielski w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie.

4. Umiejętności zawodowe: w zakresie planowania, organizowania i nadzorowania realizacji zadań;

5. Biegła znajomość obsługi oprogramowania biurowego (w tym arkuszy kalkulacyjnych).

6. Wysoka kultura osobista.

7. Dyspozycyjność i punktualność.

8. Odporność na stres.

 
2. Zakres obowiązków

1. Realizator odpowiadać będzie za całokształt zagadnień realizowanych zadań programowych, a w szczególności za organizowanie: imprez, wydarzeń artystycznych, działalności kół, zespołów, kursów, warsztatów, działalności edukacyjnej.

2. Do zadań realizatora należeć będzie m. in.:

1) prowadzenie regularnych warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży (mile widziane doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu zajęć ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku przedszkolnych)

2) planowanie, organizowanie, koordynowanie, nadzorowanie i rozliczanie zadań programowych;

3) opracowywanie dokumentacji programowej (w tym opracowywanie treści do publikacji) i organizacyjnej;

4) opracowywanie dokumentacji w zakresie planowania i sprawozdawczości prowadzonych zadań programowych, w tym: sporządzanie projektów rocznych planów działalności,

planu przychodów i kosztów, założeń do planu programowo-usługowego oraz finansowego, sprawozdawczości w zakresie prowadzonych zadań programowych;

5) obsługa kas fiskalnych;

6) pozyskiwanie środków finansowych na projekty prowadzonych zadań programowych (w tym dotacji celowych i grantów oraz wsparcia od sponsorów);

 
3. Warunki pracy i płacy:

1. Rodzaj umowy − umowa o pracę (3 miesięczny okres próbny).

2. Wymiar czasu pracy − pół etatu.

3. Miejsce pracy – siedziba KFK, kluby, teren miasta.

4. Termin rozpoczęcia pracy: listopad 2017.

5. Wynagrodzenie zasadnicze oraz inne dodatki zgodnie z obowiązującym Regulaminem Wynagradzania w Krakowskim Forum Kultury.

 

4. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV).

2. List motywacyjny.

3. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych

przez Krakowskie Forum Kultury, ul. Mikołajska 2, Kraków, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2017 r. do godz. 15.00 – w siedzibie Krakowskiego Forum Kultury, ul. Mikołajska 2 (w sekretariacie)

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: REALIZATOR”, lub drogą elektroniczną na adres: kfk@krakowskieforum.pl. W temacie prosimy napisać: Nabór na stanowisko: REALIZATOR

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

 

7. Ilość etatów
1/2 etatu

 

Informujemy, że postępowanie zostało zakończone. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za odpowiedź na ogłoszenie i złożenie ofert.

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Krakowskie Forum Kultury - Realizator