BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Zakup i dostawa narzędzi chirurgicznych na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Nr sprawy ZP 38/2017; data zamieszczenia: 07.10.2017 r.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór oferty

Opis przedmiotu zamówienia

Warunki gwarancji i serwisu

Projekt umowy

Oświadczenie z art. 25 a

Oświadczenie dot. wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23

Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Wykaz dostaw

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zał. Nr 2 a - zestawy narzędziowe

Warunki gwarancji i serwisu_zmiana

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2

Pytania i odpowiedzi

Zał. Nr 3 - warunki gwarancji i serwisu_zmiana_2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_3

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

Osoba odpowiedzialna:
DR N. MED. JERZY FRIEDIGER
Osoba publikująca:
IWONA WOLNICKA
Data wytworzenia:
2017-10-07
Data publikacji:
2017-10-07
Data aktualizacji:
2017-10-18