BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie defibrylatorów, ogrzewacza płynów osocza i krwi oraz monitorów medycznych wraz z infrastrukturą informatyczną oraz szkolenie pracowników w ramach projektu „Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczna ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie” ZP 35/2017 - data zamieszczenia: 27.09.2017

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - zestawienie warunków i parametrów technicznych

Załącznik Nr 3 - warunki gwarancji i serwisu

Załącznik nr 4 - projekt umowy

Załącznik 5 - oświadczenie z art. 25 a

Załącznik 6 - oświadczenie z art. 24 ust 1. pkt. 23

Załącznik nr 7 - zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 8 - wykaz dostaw

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 02.10.2017

Pytania i odpowiedzi - 02.10.2017

Załącznik nr 4 projekt umowy - 02.10.2017

Załącznik 5 Oświadczenie z art. 25 a - 02.10.2017

Załącznik nr 8 wykaz dostaw - 02.10.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 03.10.2017

Pytania i odpowiedzi - 03.10.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 04.10.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 06.10.2017

Pytania i odpowiedzi - 06.10.2017

Informacja po otwarciu ofert - 11.10.2017

Ogłoszenie o wyborze

Ogłoszenie o wyborze grupa 1

Ogłoszenie o wyborze grupa 2