BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 67 im. Władysława Łokietka
DYREKTOR Szkoły Podstawowej Nr 67
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
(sprzątająca)


1. Wymagania formalne

- wykształcenie co najmniej podstawowe

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

- umiejętność pracy w zespole

- dyspozycyjność

- komunikatywność, sumienność, dokładność, odpowiedzialność

 

2. Warunki pracy i płacy:

-zatrudnienie na okres próbny, następnie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony

- miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 67 w Krakowie, ul.Kaczorówka 4

 
3. Wymagane dokumenty:

-podanie o pracę

- CV


4. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać do 18 września 2017 r. na adres mailowy:szkola-67@wp.pl lub złożyć w sekretariacie szkoły.

 

5. Ilość etatów
7/8 tj. 0,875 etatu

Dyrektor  Iwona Kłys