BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Dostawa leków w ramach programów lekowych w leczeniu przewlekłego WZW typu C - ZP 25/2017 (data zamieszczenia: 28.07.2017)

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. Nr 1 - Wzór oferty

Zał. Nr 2 JEDZ

Oświadczenie dot. wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23

Zał. Nr 4 Projekt Umowy

Zał. Nr 5 Tabela asortymentowo – cenowa

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze ofert

 

Osoba odpowiedzialna:
DR N. MED. JERZY FRIEDIGER
Osoba publikująca:
IWONA WOLNICKA
Data wytworzenia:
2017-07-28
Data publikacji:
2017-07-28
Data aktualizacji:
2017-08-22