Nowelizacja uchwały o Parku Kulturowym Stare MiastoJeśli ważne jest dla Ciebie poczucie ładu i estetyki w historycznym centrum Krakowa – nie bądź bierny, zabierz głos!

 

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców i przedsiębiorców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto.

 

Nowelizacja uchwały z 2010 r. jest umotywowana potrzebą przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, które w ostatnich latach na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto uległy natężeniu, a do tej pory nie zostały uregulowane. Niektóre rodzaje aktywności, związane z wykonywaniem działalności gospodarczej są sprzeczne z tradycją kulturową Parku i związaną z nią estetyką, zakłócając krajobraz kulturowy historycznego centrum Krakowa, który stanowi dobro chronione Parkiem Kulturowym. Konieczne jest również doprecyzowanie treści niektórych obecnie obowiązujących przepisów, których praktyczne stosowanie stwarza trudności interpretacyjne.

 

Konsultacje będą trwały do 15 września 2017 roku.

 

Wszystkie wnioski i uwagi odnośnie konsultowanego projektu można kierować w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2017 r.:

elektronicznie na adres e-mail: kd.umk@um.krakow.pl, w temacie wpisując „konsultacje Park Kulturowy Stare Miasto”,

listownie na adres: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Plac Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków.

 

W ramach konsultacji społecznych zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców na otwarte spotkania konsultacyjne, które odbędą się w pierwszej połowie września 2017 r. oraz do odwiedzenia punktów konsultacyjnych.

 

Harmonogram punktów konsultacyjnych:

W dniach od 28 sierpnia do 1 września 2017 r. oraz od 4 września do 8 września 2017 r. w siedzibie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Plac Wszystkich Świętych 11, pokój nr 35, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 11:00 do 14:00 będzie działał punkt konsultacyjny.

W dniach 29 i 31 sierpnia 2017 r. oraz 5 września 2017 r. w siedzibie Miejskiego Centrum Dialogu, ul. Bracka 10, w godzinach od 15:30 do 19:00 będzie działał punkt konsultacyjny.

 

Zapraszamy do odwiedzenia punktów konsultacyjnych i porozmawiania o planowanych zmianach.

 

Harmonogram i zakres tematyczny spotkań konsultacyjnych:

 

Godzina 17:00, Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4

 

7 września 2017 r. (czwartek), sala Portretowa – handel w bramach; emisja światła, obrazów i dźwięków do przestrzeni publicznej; ograniczanie transparentności przeszkleń; działalność sprzeczna z moralnością publiczną,


12 września 2017 r. (wtorek), sala Lea – ogródki gastronomiczne; handel obwoźny; rozdawanie ulotek; noszenie kostiumów i przebrań, artyści uliczni


14 września 2017 r. (czwartek), sala Portretowa – przewóz osób oraz wypożyczanie pojazdów i urządzeń służących do przemieszczania się.

 

 

W spotkaniach wezmą udział przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek organizacyjnych, odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Parku Kulturowego.

 

 

Zobacz: projekt nowelizacji uchwały

                 załącznik nr 1

                 załącznik nr 2

 

Obowiązująca/zmieniana  uchwała nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto.

 

Zobacz także: konsultacje w portalu Miejskiego Centrum Dialogu

                       informacja zamieszczona na portalu organizacji pozarządowych


                    

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH