BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39

Informuję

 

że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze:  Główny Księgowy

spośród kandydatów ubiegających się o zatrudnienie wybrano:

Panią Bożenę Wątor z Krakowa.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Bożena Wątor spełnia wszystkie wymagania formalne,

posiada udokumentowane uprawnienia i uzyskała najwyższą ocenę punktową z przeprowadzonego egzaminu pisemnego oraz ustnego

spośród wszystkich kandydatów dopuszczonych do konkursu.

 

Z a t w i e r d z a m

z upoważnienia Dyrektora

Domu Pomocy Społecznej

w Kraków ul. Łanowa 39

mgr Teresa Minor

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39 (3)